Szukaj

Siostry i pracownicy Fundacji Carmel Seva Siostry i pracownicy Fundacji Carmel Seva  #SistersProject

Siostry czczą pamięć założycielki poprzez nową misję na peryferiach

Matka Weronika była córką anglikańskiego pastora, która po swoim nawróceniu na katolicyzm wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Józefa od Objawienia. Podczas pobytu na misji w Indiach w 1861 r. zaczęła odczuwać zaproszenie do prowadzenia karmelitańskiego sposobu życia. Jej powołanie zbiegło się z pragnieniem grupy karmelitańskich biskupów w tym kraju, aby zadbać o formację w wierze poprzez nauczanie oraz inne dzieła miłosierdzia prowadzone przez karmelitańskie zgromadzenia sióstr.

S. Christine Misquith AC oraz s. Bernadette Reis FSP

S. Maria Weronika od Męki Pańskiej założyła Zgromadzenie Apostolskiego Karmelu w Bayonne, we Francji, w 1868 r. Dwa lata później znalazło ono siedzibę w Mangalore, w Indiach.

Aby uczcić 150. rocznicę stworzenia tej fundacji, przełożona generalna, s. Susheela, zaprosiła wszystkie siostry, do podjęcia w wioskach indyjskich co najmniej jednego dzieła na rzecz ubogich oraz potrzebujących, idąc za zaproszeniem Papieża Franciszka skierowanego do zakonników, aby wyjść na peryferie i żyć pomiędzy ludźmi.

Podczas gdy my, siostry pracujące w stacji misyjnej zgromadzenia w Bidar, rozważałyśmy to wezwanie, odczułyśmy potrzebę założenia domu w kolonii Jamgi w celu podtrzymania życia wiary 43 katolickich rodzin, które historycznie należały do Ewangelickiego Kościoła Indii. Ci ludzie skontaktowali się ze mną wcześniej, ponieważ brakowało im odpowiedniej opieki duchowej. Znali mnie poprzez grupy samopomocy, jakie stworzyłyśmy w regionie, a także poprzez różne programy edukacyjne, realizowane dzięki sponsorom, w które byłyśmy zaangażowane i które obejmowały ich dzieci. Skoro doświadczyli od nas miłości oraz troski, poczuli zaufanie potrzebne, aby do nas przyjść i wyrazić swoje pragnienie stania się katolikami, również w celu uzyskania duchowej opieki oraz wsparcia dla swoich pociech. Ja z kolei skierowałam ich do miejscowego proboszcza, który rozpoczął z nimi proces katechumenatu. W 2013 r. tamtejszy biskup przyjął ich do Kościoła.

Zdecydowałyśmy więc wtedy, że otworzymy placówkę z centrum społecznym niedaleko kolonii Jamgi. W taki sposób mogłyśmy żyć w pobliżu nowo nawróconych katolickich rodzin, kontynuować katechizację oraz wspieranie ich w niedawno przyjętej wierze, a także odpowiadać na społeczno-duszpasterskie potrzeby.

Zdobycie ziemi pod budowę klasztoru okazało się trudne, gdyż zapisy dotyczące praw własności były niepełne. Kiedy pokonałyśmy tę przeszkodę, kupiłyśmy teren i uzyskałyśmy wszystkie potrzebne pozwolenia. Karmel Niketan został otwarty 24 czerwca 2017 r. W ceremonii fundacji oraz błogosławieństwa domu uczestniczył nie tylko miejscowy biskup, matka generalna i prowincjalna, ale również wielu księży, a także członkowie 43 rodzin, którym przyjechałyśmy służyć. Bardzo poruszające było zobaczenie radości mieszkańców kolonii Jamgi wyrażonej przez gratulacje składane siostrom.

Posługi, które spełniają Karmelitańskie Siostry Apostolskie poprzez Fundację Karmel Seva w Bidarze
Posługi, które spełniają Karmelitańskie Siostry Apostolskie poprzez Fundację Karmel Seva w Bidarze
Siostra przewodząca grupie krawieckiej kobiet
Siostra przewodząca grupie krawieckiej kobiet

Rozwój kobiet

Siostry prowadzące grupę dziecięcą
Siostry prowadzące grupę dziecięcą

Zintegrowany rozwój dzieci

Inny z celów CST stanowi całościowy rozwój dzieci oraz upowszechnienie edukacji podstawowej, koncentrując się na sferze umysłowej, fizycznej i społecznej zarówno chłopców, jak też dziewcząt z wiosek. W tym celu stworzyłyśmy specjalne kluby dla dzieci, grupy samopomocy, obozy letnie, system stypendiów, centrum nauczania oraz świetlicę.

Siostra ucząca korzystania z komputera
Siostra ucząca korzystania z komputera

Rozwój młodzieży i dorosłych

Obóz medyczny zorganizowany przez CST
Obóz medyczny zorganizowany przez CST

Rozwój wspólnoty

Fundacja przewiduje również mobilizację społeczności w celu wzmocnienia wysiłków dążących do zapewnienia odpowiedniego i pożywnego jedzenia, a także dostępnej opieki medycznej, dla ubogich z wiejskich rejonów, zwłaszcza dla kobiet i dzieci. Tamtejsi mieszkańcy są zachęcani do zakładania własnych ogródków warzywnych poprzez udostępnianie im odpowiednich oraz przynoszących dochód roślin. Ponieważ jednak posiadanie środków na zapewnienie sobie właściwego leczenia jest trudne dla ubogich, CST organizuje z personelem szpitalnym darmowe mobilne ambulatoria, ambulatoria okulistyczne i punkty dawstwa krwi.

Poprzez te oraz inne działania, Fundacja pragnie odpowiadać na potrzeby osób słabszych i stara się najlepiej jak potrafi wychodzić naprzeciw osobom ubogim oraz zmarginalizowanym. To wszystko odzwierciedla jedną rzecz: bezinteresowne oddanie naszych sióstr, naszych pracowników i wsparcie naszego kierownictwa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

07 marca 2023, 14:32