Szukaj

Kościół Brazylijski obraduje przed podjęciem kolejnych wyzwań Kościół Brazylijski obraduje przed podjęciem kolejnych wyzwań 

Kościół brazylijski obraduje przed podjęciem kolejnych wyzwań

W Brazylii ponad 180 przedstawicieli instytucji kościelnych zebrało się na dziesiątym walnym zebraniu, aby przyjrzeć się realizacji drogi synodalnej. W dokumencie końcowym wskazano na niezwykle trudną sytuację kraju, gdzie „załamanie programów społecznych prowadzi do szerzenia się głodu, przemocy, rasizmu, degradacji środowiska i manipulacji religijnych”. Mając świadomość tego wyzwania, wyrażono gotowość „do pracy na rzecz godnych warunków życia dla wszystkich, zgodnie z miarą Ewangelii”.

Zdzisław Malczewski TChr – Brazylia

Proces synodalny w Brazylii

Sônia Gomes de Oliveira przewodnicząca krajowej rady laikatu (CNLB) zaznaczyła, że uczestnictwo w zgromadzeniu ludzi reprezentujących sześć instytucji przynależnych Ludu Bożego było wyraźnym znakiem synodalności. „Musimy iść razem jako ochrzczeni. To zebranie przyniosło nam silne odczucie kwestii uczestnictwa, komunii i misji” – podkreśliła.

W trakcie zebrania poświęcono wiele czasu na wspólną modlitwę, debaty w grupach roboczych o rzeczywistości eklezjalnej i społecznej kraju, jak też wytyczono konkretne działania na rzecz procesu drogi synodalnej instytucji przynależnych do Ludu Bożego. Oto najważniejsze wskazania na najbliższą przyszłość: wzmacnianie protagonizmu młodzieży, dbanie o wspólny dom, organizowanie tras szkoleniowych o wymiarze społeczno-transformacyjnym wspólnych dla całego Kościoła, priorytetowe traktowanie podstawowych wspólnot kościelnych, inwestowanie w działania wspólnotowe na szósty brazylijski tydzień społeczny, projekt zaczarowanej polityki, okrzyku wykluczonych i pielgrzymek ziemi, zachęta do udziału w radach municypalnych oraz kursach dla radców prawnych.

Ukoronowaniem zebrania było wypracowanie wspólnej odezwy do Ludu Bożego. Tekst przesłania potwierdza powołanie każdej osoby z poszczególnych instytucji oraz zachęca do poczucia przynależności do Kościoła pielgrzymującego, obecnego i aktywnego w historii oraz współodpowiedzialnego za nią.

Przesłanie kończy się wezwaniem do budowania mostów, nawiązania relacji, pogłębiania komunii, wspólnej pracy w trosce i w promocji życia oraz wspólnego domu, dotarcia do peryferii geograficznych czy egzystencjalnych.
 

30 października 2022, 15:16