Szukaj

Kongres Misyjny Seminarzystów w Brazylii Kongres Misyjny Seminarzystów w Brazylii 

Kongres Misyjny Seminarzystów w Brazylii

Ponad 350 seminarzystów z całej Brazylii, zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, bierze udział w IV Krajowym Kongresie Misyjnym Seminarzystów (4Cominse). Miejscowy Kościół chce w ten sposób pomóc przyszłym księżom nabyć prawdziwego ducha misyjnego. „Chcemy rozszerzyć perspektywę działań misyjnych w sposób międzykościelny i międzydiecezjalny” – powiedział Raone Barglini, student teologii z Cachoeiro do Itapemirim.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Spotkanie organizowane jest przez Papieskie Stowarzyszenie Misyjne i krajowe rady misyjne. Konferencje, panele tematyczne i dzielenie się doświadczeniami misyjnymi mają pomóc seminarzystom zrozumieć naturę misji we współczesnym świecie i pogłębić formację kandydatów do święceń. Hasło spotkania brzmi: „będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Różnorodność Kościoła sprawia, że klerycy mają bogate doświadczenie w przygotowywaniu się do misji jako prezbiterzy. Wellington Colares Soares z Borba w Amazonii, który przebywa z ludami amazońskimi zaznaczył, że spotkanie pozwoli lepiej rozumieć różne realia w danych rejonach i zastanowić się nad obecnością Kościoła w świecie.

Siostra Regina da Costa obecna na Kongresie poprowadziła zajęcia na temat rozumienia misji w nauczaniu Kościoła. We wczesnym chrześcijaństwie małe wspólnoty ewangelizowały przez wnikanie w społeczności i świadectwo. Później ustąpiło to w dużej mierze paradygmatowi nawracania pogan i podboju. Od Soboru Watykańskiego II misja oznacza świadczenie o tym, kim jest sam Bóg, czyli dzielenie się miłością. „Misja dotyczy tego, czym Bóg jest, a nie tego, co Bóg robi. Rodzi się w boskim impulsie, w miłości Boga do nas i wzrasta w naszej miłości do innych” – powiedziała s. da Costa. Jak zaznacza, głoszenie Dobrej Nowiny polega na zaangażowaniu wobec tych, którzy nie zostali jeszcze ewangelizowani, w duchu szacunku i dialogu. W Redemptoris Missio Jan Paweł II zaprosił Kościół do wcielania Ewangelii w kulturę ludu, poprzez dialog z innymi religiami i wspieranie rozwoju człowieka przez formację sumienia. Z kolei w ostatnich latach, m.in. podczas Konferencji w Aparecidzie głównymi tematami była troska o ubogich i prowadzenie ludzi do spotkania z Chrystusem w Kościele.

15 lipca 2022, 14:31