Szukaj

Ks. Chojnacki: synodalność nie oznacza parlamentaryzmu Ks. Chojnacki: synodalność nie oznacza parlamentaryzmu 

Ks. Chojnacki: synodalność nie oznacza parlamentaryzmu

Tzw. „Droga synodalna” w Niemczech miała w zamyśle podjęcie reform Kościoła w tym kraju. Po ogłoszeniu przez Papieża Synodu o synodalności na poziomie powszechnym, nie widać współbrzmienia między tymi dwoma wydarzeniami – taką opinię w rozmowie z Radiem Watykańskim wyraził ks. prof. Grzegorz Chojnacki, dziekan wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, obserwator tzw. „Niemieckiej drogi synodalnej” z ramienia Episkopatu Polski.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Duchowny zauważa, że proces synodalny wyrażający się w słuchaniu całego Kościoła nie powinien prowadzić do legislacyjnej roli głosowania i nadawania decyzjom podejmowanym w ten sposób rangi nauki autentycznej, w oderwaniu od akceptacji ze strony Papieża.

Ks. Grzegorz Chojnacki o wątpliwej metodologii synodalnej

„To jest to, o czym Papież przestrzegał niektóre episkopaty czy też niektóre Kościoły lokalne, żeby z Synodu o synodalności nie stworzyć precedensu do parlamentaryzmu, a ma się wrażenie, że oprócz wysłuchania całego Kościoła w Niemczech przez biskupów, drugim krokiem jest to, że głosuje się demokratycznie fifty-fifty, 50 proc. to osoby świeckie, a 50 proc. to biskupi na temat bardzo ważnych rzeczy związanych z doktryną Kościoła, jeśli chodzi o wiarę i moralność. I jest pytanie, czy te głosowania w ogóle są synergiczne z Kościołem powszechnym, czy są one ważne. Czy one spowodują to, że Kościół katolicki w Niemczech pozostanie w jedności z papieżem, czy też wybierze jakąś swoją drogę? – pyta ks. Chojnacki. - Jeśli ktoś uważa, że znaki czasu można postawić obok Pisma Świętego, tradycji i magisterium Kościoła jako równoważne źródło dla teologii to wpada w ogromne niebezpieczeństwo, dlatego, że znaki czasu można różnie odczytywać. Jest to źródło pomocnicze, a nie pierwszorzędne.“

05 kwietnia 2022, 14:08