Szukaj

Ukraina: rekolekcje dla osób bezdomnych Ukraina: rekolekcje dla osób bezdomnych 

Ukraina: rekolekcje dla osób bezdomnych

W stolicy Ukrainy Kijowie kończą się dziś rekolekcje dla bezdomnych. Zorganizowane przez Caritas-Spes, Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy, są wyrazem troski Kościoła o ubogich, zwłaszcza w okresie narastającej trzeciej fali pandemii.
Mariusz Krawiec SSP – Ukraina

Rekolekcje dla bezdomnych zostały zorganizowane w Kijowie już po raz szósty. Mogą w nich uczestniczyć bezdomni mieszkańcy stolicy. Chociaż organizowane przez Kościół katolicki, biorą w nich udział wszyscy, którzy tego pragną, bez względu na wyznawaną religię. Mówi jeden z organizatorów rekolekcji, br. Sebastian Jankowski OMI:

„Pierwszym, co było ważne, to tych ludzi nakarmić, wykąpać i pozwolić im się wyspać. Ludzi ci, jak sami mówią, odetchnęli od ulicy, na której mieszkają, a często także od alkoholu. Mogli się oni w ciągu tych kilku dni na nowo odrodzić”.

Uczestnicy rekolekcji biorą udział we wspólnych modlitwach oraz konferencjach, jakie wygłaszają dla nich różni kapłani, w tym ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp Vitalij Krywicki oraz przełożony oblatów na Ukrainie o. Paweł Wyszkowski OMI.

10 listopada 2021, 14:01