Szukaj

Vatican News
Rośnie liczba kapłanów w Afryce i w Azji Rośnie liczba kapłanów w Afryce i w Azji 

Rośnie liczba kapłanów w Afryce i w Azji

Centralne Biuro Statystyki Kościoła poddało analizie zmieniającą się liczbę kapłanów na świecie pomiędzy 2013 a 2018 rokiem: w całości jest obecnie 414 tys. kapłanów, nastąpił zatem niewielki spadek – o 0,3 proc. W uwzględnianym okresie zostało wyświęconych 43 tys. prezbiterów, połowa z nich na kontynencie afrykańskim i azjatyckim.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W Afryce liczba kapłanów w ciągu 5 lat wzrosła o ponad 14 proc., natomiast w Azji o 11 proc. W Ameryce sytuacja nie uległa większej zmianie. Na tym kontynencie żyje i pracuje 122 tys. prezbiterów. O 7 proc. zmniejszyła się liczba księży w Europie, a o 1 proc. w Australii i Oceanii.

W badanym okresie wzrosła o 0,5 proc. liczba księży diecezjalnych, co zwiększa tę grupę o 1,3 tys. osób, natomiast o 2 proc. zmniejszyła się liczba księży zakonnych. Jest ich teraz o 2,6 tys. mniej niż w poprzednim okresie. Liczba kapłanów w Europie, która wynosiła w 2013 roku 184 tys, co dawało 44, 3 proc. ogólnej liczby księży, w ciągu pięciu lat zmniejszyła się do 41,3 proc. W Afryce żyje teraz 25,7 proc. ogólnej liczby księży, a w Azji 22, 9 proc.

W ciągu 5 lat najwięcej kapłanów, bo 28,3 proc. zostało wyświęconych w Ameryce, 25, 5 proc. w Afryce, nieco ponad 25 proc. w Azji i niewiele ponad 20 proc. w Europie.

Liczba zgonów wśród księży w tym okresie była o 4 tys. mniejsza od nowo wyświęconych i wyniosła nieco ponad 39 tys. Przy czym w Europie zgony przekroczyły święcenia o prawie 15 tys. i wyniosły prawie 23, 5 tys. Wyraźnie można zaobserwować, że śmiertelność wszystkich kapłanów na świecie rośnie z biegiem czasu. Ta tendencja do zwiększania śmiertelności jest powszechna wśród księży w każdym obszarze geograficznym.

W analizowanym okresie około 6 tys. księży opuściło stan kapłański. 81 proc. wszystkich wystąpień odnotowano w Europie i Ameryce, podczas gdy pozostałe obszary ucierpiały raczej w niewielkim stopniu.
 

24 listopada 2020, 13:26