Szukaj

Vatican News
JRS (Jesuit Refugee Service) w Chorwacji; chemiczne laboratorium dla dzieci JRS (Jesuit Refugee Service) w Chorwacji; chemiczne laboratorium dla dzieci  

Jezuicka Służba Uchodźcom pomaga pomimo pandemii

„Setki tysięcy uchodźców i osób przymusowo wysiedlonych otrzymało w zeszłym roku wsparcie, edukację i szkolenie w ramach lokalnych inicjatyw i programów Jezuickiej Służby Uchodźcom” – poinformował o. Thomas H. Smolich SJ, odpowiedzialny za działanie tej międzynarodowej instytucji. Podkreśla on wielkie zaangażowanie w hojną pomoc ze strony wielu darczyńców, dzięki której organizacja zebrała fundusze pozwalające pomóc dodatkowym 100 tys. osób za pośrednictwem Global Education Initiative. Zostały opracowane innowacyjne rozwiązania w realiach przymusowego przesiedlenia, od szkolenia uchodźców do pracy online po świetlice dla dziewcząt pozwalające zatrzymać młode kobiety w szkole.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Jezuita stwierdził, że również podczas pandemii COVID-19 kontynuowana jest praca z uchodźcami i wewnętrznymi przesiedleńcami. Pomimo zamknięcia wielu klas i dystansu społecznego służby JRS nadal towarzyszą wielu ludziom przemieszczającym się na całym świecie. Wśród nich znajduje się 80 mln. przesiedlonych. Jedna na 97 osób została do tego zmuszona, co daje 13 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Służby JRS działają w 56 krajach, obsługując ponad 810 tys. uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych.

Dużą częścią działalności organizacji zajmuje się Global Education Initiative, zainicjowana w 2016 roku. Zapewnia ona uchodźcom szkolenie nauczycieli, rozwój zawodowy, stypendia, większy dostęp do edukacji dla dziewcząt i kobiet oraz innych zmarginalizowanych i wrażliwych grup, nauczanie specjalne oraz szkolenia nakierowane na poszerzenie możliwości zatrudnienia.

Raport za ubiegły rok podaje ponadto, że JRS uruchomiła dwa programy pilotażowe w celu opracowania innowacyjnych sposobów uczenia się i pracy online przez uchodźców oraz osoby przymusowo wysiedlone. Dokument informuje również, że do końca 2019 roku Jezuicka Służba Uchodźcom zebrała 41 mln. dolarów na kampanię Global Education Initiative i umożliwiła edukację oraz szkolenia prawie 360 tys. ludzi na całym świecie. O. Smolich dodał, że w ciągu 40 lat od założenia JRS w roku 1980 przez sługę Bożego generała zakonu jezuitów o. Pedro Arrupe, organizacja towarzyszyła milionom uchodźców.
 

14 listopada 2020, 13:40