Szukaj

Vatican News
XX Dzień Papieski po hasłem “Totus Tuus” XX Dzień Papieski po hasłem “Totus Tuus” 

XX Dzień Papieski po hasłem “Totus Tuus”

W Kościele w Polsce i środowiskach polonijnych obchodzony jest w niedzielę XX Dzień Papieski. Organizowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przebiega tym razem pod hasłem „Totus Tuus”. Mimo pandemii i wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w całym kraju odbywają się setki wydarzeń nawiązujących do nauczania św. Jana Pawła II.

Rafał Łączny - KAI

Centralne obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się już wczoraj od wręczenia na Zamku Królewskim w Warszawie Nagród TOTUS TUUS, przyznawanych przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Natomiast rano Mszę św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w intencji wszystkich, którzy wspierają działanie Fundacji, sprawował kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podkreślił, że w Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj. Dodał, że w tym trudnym czasie pandemii potrzebujemy umocnienia słowem, kiedy nasza wytrwałość poddana jest próbie.

„Potrzebujemy i słów papieża, tego przypominania «Nie lękajcie się!», ale potrzebujemy nade wszystko łaski Boga Wszechmogącego. Dlatego modlimy się w kościołach, w swoim życiu osobistym, prywatnym o łaskę ustania tej sytuacji pandemii, która jest także – powiedzmy to sobie – pewnym sprawdzianem, pewną próbą naszego umiłowania Eucharystii – mówił kard. Nycz.“

W Dzień Papieski przeprowadzana jest tradycyjna zbiórka środków na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Przez 20 lat istnienia Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dzięki darczyńcom przekazała na stypendia niemal 200 mln zł.
 

11 października 2020, 15:03