Vatican News
Obrady episkopatu na Jasnej Górze Obrady episkopatu na Jasnej Górze 

Na Jasnej Górze trwają obrady episkopatu

Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów - podkreślają biskupi w stanowisku dotyczącym LGBT+, które przyjęła dziś Konferencja Episkopatu Polski. Na Jasnej Górze drugi dzień trwa Zebranie Plenarne.

Izabela Tyras – Jasna Góra

Biskupi zaznaczają, że Kościół jest otwarty na dialog z każdym „człowiekiem dobrej woli”, szukającym prawdy i jako wzór takiej postawy podają papieża Franciszka, który „spotyka się z osobami identyfikujących się z LGBT+, wyraża zrozumienie dla skłonności, ale jednocześnie nie unika jasnego przedstawienia nauki Kościoła na temat ideologii gender oraz praktyk przeciwnych naturze i godności człowieka.

Bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych podkreśla, że dokument może wbrew niektórym oczekiwaniom nie ma charakteru negatywnego: „jest postawą pozytywną Kościoła, który wychodzi naprzeciw osobom szukającym własnej tożsamości płciowej, bo to oto zasadniczo chodzi. Oczywiście zajmuje jasne i klarowne stanowisko wobec różnych tendencji związanych z ideologią LGBT i oczywiście tych tendencji nie akceptuje, ale to nie jest jedyny wymiar tego dokumentu i w tym się nie wyraża, bo przekracza ten próg i stara się być pomocą dla tych ludzkich sumień, które wrażliwe chcą znaleźć pokój wewnętrzny”.

Biskupi zaznaczają, że zasadniczy sprzeciw musi budzić postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określania tzw. „płci neutralnej”. Przypominają, że Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16 roku życia prawa do określenia swojej płci.

O przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w Kościele mówił abp Wojciech Polak. Delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przypomniał, że priorytetowym obowiązkiem jest możliwie szybkie i bezwzględne osądzenie sprawców przy jednoczesnym budowaniu i udoskonalaniu działań prewencyjnych. „Zachęcamy bardzo mocno wszystkie osoby, żeby zgłaszały swoją krzywdę Kościołowi, żeby miały odwagę. Coraz lepiej jesteśmy przygotowani, by przyjmować te zgłoszenia i kompetentnie pomagać skrzywdzonym” – podkreślił abp Polak.

Biskupi jednoznacznie przeciwstawiają się jakiejkolwiek formie przemocy w przestrzeni publicznej, w miejscu pracy czy w środowisku domowym. Podkreślają, że najlepszym remedium na przemoc jest wzmacnianie małżeństwa i budowanie rodziny na miłości i wzajemnej trosce.

28 sierpnia 2020, 14:21