Szukaj

Vatican News
Brazylia Brazylia 

W Dniu Dobroczynności Brazylijczycy dziękują Polakom za wsparcie

Dzisiejsza niedziela jest w Brazylii Dniem Dobroczynności. Jest to zachęta nie tylko do zintensyfikowania działalności charytatywnej Kościoła, ale i wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają tak mocno nią doświadczonych Brazylijczyków. Słowa podziękowania płyną także do Polaków.

Beata Zajączkowska – Brazylia 

Jak zauważa pracujący w tym kraju ks. Zdzisław Malczewski szczególne wyrazy wdzięczności płyną pod adresem polskiego rządu, który w czasie pojawienia się w Brazylii pandemii, poprzez parafie, gdzie posługują polscy księża i organizacje polonijne przeznaczył, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, odpowiednią sumę pieniędzy na zakup maseczek i innych materiałów higienicznych, aby dostarczać do szpitali czy też biedniejszych środowisk. Polski chrystusowiec podkreśla, że „akcja polskiego rządu pobudziła równocześnie nasze wspólnoty polonijne, które wyrażając wrażliwość i ducha dobroczynnego dołożyły odpowiednie sumy pieniędzy, aby zakupić więcej środków ochronnych. Brazylijczycy dowiadujący się, że szpitale, domy starców, ubogie grupy społeczne otrzymywały nadchodzącą pomoc z Polski wyrażali wzruszenie i serdeczną wdzięczność za ten gest solidarności zaprzyjaźnionego narodu polskiego”.

Biskupi Brazylii przypominają, że dobroczynność wraz z Chlebem Eucharystycznym, Słowem Bożym i akcją misyjną, to cztery filary, które winny podtrzymywać życie misyjnych wspólnot kościelnych wraz z ideą obecności Kościoła w domach. Bp Joel Portella Amado, sekretarz brazylijskiego episkopatu, zauważa, że żyjemy w momencie będącym szczególnym czasem zatroskania, stąd też jeszcze bardziej koniecznym staje się wzmocnienie przez Kościół działalności  dobroczynnej. Chrześcijanie mocno wspierają także osoby chore na koronawirusa. Abp Walmor Oliveira de Azevedo, przewodniczący episkopatu, opublikował tekst o zasadach miłości braterskiej. „Rozwinąć działalność zgodnie z zasadą solidarności staje się sprawą bardzo pilną i przyczyni się do wiele zmian w społeczeństwie i w sercu człowieka” – podkreślił arcybiskup Azevedo. Zauważył, że  gdyby solidarność była przeżywana jako zasada, która porządkuje społeczeństwo, świat byłby inny, bardziej sprawiedliwy, solidarny i braterski. Hierarcha podkreślił, że przeżywanie Dnia Dobroczynności staje się bogatą możliwością, gdyż wzywa wszystkich, a w sposób szczególny chrześcijan, aby rozpoznali, że służba, pomoc bliźniemu posiada moc przemieniania świata.

 

19 lipca 2020, 10:46