Szukaj

Vatican News
Kolumbia: Kościół reaguje na konflikty podczas pandemii Kolumbia: Kościół reaguje na konflikty podczas pandemii  (AFP or licensors)

Kolumbia: Kościół reaguje na konflikty podczas pandemii

W Kolumbii Narodowa Komisja Pojednania (CCN) opublikowała drugie wydanie cyfrowego biuletynu informacyjnego: „Przekazywanie prawdy i nadziei”. Jest on wyrazem zaangażowania Kościoła w nagłaśnianie najważniejszych wydarzeń w kraju, szczególnie tych dotyczących konfliktów zbrojnych, pojednania i pokoju, z uwzględnieniem kwestii humanitarnych oraz potrzeb i inicjatyw w niektórych regionach. Narodowa Komisja Pojednania stanowi instytucję powołaną do życia przez Kościół katolicki w Kolumbii. Składa się z obywateli reprezentujących różne sektory i nurty myśli politycznej, społecznej i religijnej, którzy mają duże doświadczenie w działaniu na rzecz pokoju w kraju.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Biuletyn dotyka bolesnych problemów, które miały miejsce w kraju w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, w kontekście zagrożenia zdrowia spowodowanego pandemią. W dokumencie czytamy m.in. o alarmujących danych dotyczących werbowania, wykorzystywania oraz zabijania nieletnich przez nielegalne grupy zbrojne. Kościół kolumbijski wzywa te oddziały do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej działalności, która niesie zagrożenie dla życia oraz godności dzieci i młodzieży.

W biuletynie mowa jest również o trudnościach we wdrażaniu w życie porozumienia pokojowego w samym środku kryzysu spowodowanego pandemią, co spowodowało negatywne skutki nie tylko dla byłych bojowników, ale również dla całej społeczności. W niektórych regionach Pacyfiku zaobserwowano intensyfikację działań zbrojnych podczas pandemii oraz wzrastający poziom ubóstwa i brak odpowiednich warunków sanitarnych. Biskupi wzywają władze do pilnego zwrócenia uwagi na trudną sytuację w tych miejscach oraz podjęcie działań zmierzających do wielostronnego zawieszenia broni, gwarantującego ochronę społeczności.
 

06 czerwca 2020, 13:54