Szukaj

Vatican News
Linda Ghisoni Linda Ghisoni  (Santiago Perez de Camino)

L. Ghisoni: przyszedł czas na rozmowę z kobietami

„Przyszedł dzisiaj czas na słuchanie kobiet, ale przede wszystkim na rozmowę z nami, z kobietami” – uważa Linda Ghisoni, która od trzech lat jest Podsekretarzem w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Kobiety stanowią żywą cząstkę Kościoła. Pełnią one bardzo ważną rolę przede wszystkim przy przekazywaniu wiary dzieciom.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Wraz z macierzyńskim mlekiem, poprzez kontakt pomiędzy matką, a noworodkiem, kobiety wyciskają niezatarty ślad w dzieciach, zaszczepiają im wartości oraz wiarę. Mają wrodzone powołanie do troski o życie w jego szczególnie kruchych aspektach.

Linda Ghisoni zauważa, że ostatni papieże, szczególnie od św. Jana Pawła II, poświęcili w swoim nauczaniu wiele miejsca roli kobiet. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku powiedziane jest, że można im powierzać rolę sędziów. Z kolei Franciszek wskazuje na potrzebę powierzania im funkcji decyzyjnych w Kościele. Nie chodzi o równy podział władzy pomiędzy kobiety i mężczyzn, ale raczej o to, aby Kościół uświadomił sobie swoją własną naturę. Jest on Ludem Bożym w drodze, który czyni skarbem wkład każdego, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Podsekretarz Dykasterii wypowiedziała się także w sprawie możliwości zwołania Synodu dotyczącego kobiet.

Ghisoni – naturalna obecność kobiet

„Uważam, że nie należy go poświęcić wyłącznie kobietom. Życzyłabym sobie, aby bardziej naturalnym stawała się obecność kobiet w różnych przestrzeniach eklezjalnych, w taki sposób, aby nie stanowiło to już tematu wyłączonego poza zwyczajne funkcjonowanie Kościoła, podobnie jak w społeczeństwie, w którym żyjemy – uważa Ghisoni. - Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nadal ważnym pozostaje formowanie i uwrażliwianie wszystkich na współobecność mężczyzn i kobiet w Kościele, jak i w społeczeństwie, w zakresie praw oraz zapewnienia ich ochrony. Podobnie ważne jest odkrycie obrazu Boga, według którego mężczyźni i kobiety zostali stworzeni.“

08 marca 2020, 14:48