Szukaj

Vatican News
Chrzest nas czyni siostrami i braćmi i stawia wymóg, aby niwelować różnice, burzyć mury podziałów. Chrzest nas czyni siostrami i braćmi i stawia wymóg, aby niwelować różnice, burzyć mury podziałów. 

Polskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Kilkaset nabożeństw oraz spotkań o charakterze ekumenicznym, z udziałem przedstawicieli różnych Kościołów – tak przedstawia się program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Polsce. Hasłem obchodów są słowa z Dziejów Apostolskich „Życzliwi bądźmy”, a na nabożeństwa zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

Rafał Łączny (KAI) – Warszawa

„W tym roku podczas obchodów Tygodnia Ekumenicznego w Polsce świętowana jest 20. rocznica podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół rzymskokatolicki” – przypomina bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. „Chrzest nas czyni siostrami i braćmi i stawia wymóg, aby niwelować różnice, burzyć mury podziałów i starać się wspólnie działać, najpierw poprzez głoszenie orędzia zbawienia, poprzez wyznanie, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, ale także angażując się w kwestiach społecznych, ekologicznych, w budowaniu wspólnoty” – podkreśla bp Nitkiewicz. W Polsce, w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna i Kościół rzymskokatolicki. Tradycyjnie już przygotowano polską wersję materiałów na Tydzień Ekumeniczny. Teksty te wykorzystywane są zarówno podczas nabożeństw międzywyznaniowych jak i w ramach nabożeństw jednej tylko konfesji.

Bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzić będzie 20. Dzień Islamu. Hasło tegorocznego brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa”.

W świetle statystyk GUS katolicyzm wyznaje – 86,9% obywateli polskich. Kościół rzymskokatolicki skupia – 86,7%, Polaków, Kościół greckokatolicki – 0,14%, a Kościoły starokatolickie – 0,12%. Prawosławie wyznaje 1,31% obywateli RP, a protestantyzm 0,38%. Głównie są to luteranie i ewangelicy reformowani – 0,18%, zielonoświątkowcy – 0,09%, ewangelikalni chrześcijanie – 0,07%, adwentyści i inne grupy – 0,04%.

19 stycznia 2020, 13:48