Vatican News
Uroczystość Niepokalanej – patronalne święto Hiszpanii Uroczystość Niepokalanej – patronalne święto Hiszpanii 

Uroczystość Niepokalanej – patronalne święto Hiszpanii

Matka Boża Imaculada, czyli Niepokalana jest patronką Hiszpanii. Na długo przed ogłoszeniem dogmatu ta prawda maryjna była obecna w malarstwie, muzyce i pobożności ludowej. W wielu parafiach i katedrach odbyły się wczoraj czuwania maryjne.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Już w VII w. wizygocki król Erwigiusz ustanowił święto “niepokalanego poczęcia Maryi” a Wamba nosił tytuł “obrońcy najczystszego poczęcia Maryi”. W średniowieczu Ferdynand III czy Jan I z Aragonu zabierali ze sobą sztandary wojskowe z wizerunkiem Niepokalanej. Znajdował się on również na pieczęci króla Filipa II. Na mocy dekretu królewskiego w 1644 r. święto Niepokalanej zostało wprowadzone w całym Królestwie Hiszpanii jako obowiązkowe. Natomiast w 1760 r. na prośbę króla Karola III papież Klemens XIII w bulli “Quantum ornamenti” ogłosił Niepokalaną patronką Hiszpanii. Na mocy specjalnego przywileju kapłani mogli założyć w jej święto niebieski ornat.

Prawda o niepokalanym poczęciu Maryi była głęboko zakorzeniona w pobożności ludu. W 1466 r. Villalpando i 12 innych miejscowości złożyło ślub, że będą bronić tej prawdy nawet za cenę życia. Szczególnie mieszkańcy Sewilli zasłynęli z piosenki, w której drwili z uczonych teologów: mogą debatować ile chcą, ale “cały lud mówi, że Maryja została poczęta bez grzechu”. Niepokalana obecna była w poezji, muzyce i malarstwie.

Z Hiszpanii ta pobożność przeszła do Ameryki Łacińskiej , gdzie Niepokalana jest patronką wielu miejscowości. W Kolumbii słynna jest tzw. noc świec. Przed domami i na placach mieszkańcy zapalają setki świec ku czci Maryi. Natomiast Nikaragua w nocy z 7 na 8 grudnia obchodzi tzw. “La gritería”. Na ulicach ustawiane są małe ołtarze, a mieszkańcy głośno się pozdrawiają krzycząc (po hiszpańsku grito) “Kto jest przyczyną tak wielkiej radości?” W odpowiedzi słychać: “Poczęcie Maryi!” Świętowanie trwa przez całą noc.
 

08 grudnia 2019, 14:51