Vatican News
Episkopat Polski zakłada fundację: będzie nieść pomoc osobom wykorzystanym przez duchownych Episkopat Polski zakłada fundację: będzie nieść pomoc osobom wykorzystanym przez duchownych  (©soupstock - stock.adobe.com)

Episkopat Polski zakłada fundację: będzie nieść pomoc wykorzystanym przez duchownych

W Warszawie zakończyło się dwudniowe, 384. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi podjęli decyzję o powołaniu Fundacji Świętego Józefa, której celem ma być wspomaganie istniejących inicjatyw i podejmowanie nowych działań na rzecz różnorodnej pomocy osobom skrzywdzonym przez osoby duchowne.

Rafał Łączny (KAI) – Polska

Abp Wojciech Polak, który jest Delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i będzie przewodniczącym Rady Fundacji, podkreślił, że powołanie Fundacji jest wyrazem solidarności Kościoła w Polsce z osobami, które zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych czy inne osoby związane z działalnością edukacyjną i duszpasterską Kościoła.

Celem Fundacji będzie finansowanie bądź dofinansowywanie różnej pomocy udzielanej osobom skrzywdzonym, a nie bezpośrednia pomoc finansowa. Fundusze na działalność Fundacji pochodzić będą ze wszystkich diecezji, proporcjonalnie do liczby duchownych w każdej z nich. Finansowanie Fundacji nie będzie obciążać wiernych.

Biskupi przyjęli również nowe zasady formacji kapłańskiej. Normy zawarte w tym dokumencie powinny być zastosowane we wszystkich seminariach diecezjalnych w Polsce. Mówi bp Damian Bryl, członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

„Nowością jest przede wszystkim szukanie sposobu jak dzisiaj tych konkretnych kandydatów formować. Wiemy, że potrzebują większego zwrócenia uwagi na konkretną osobę, mocno podkreślamy też indywidualizację. Mocny akcent jest także położony na formację duchowo-religijną, formację wiary. Chcemy, aby nasi księża to byli nade wszystko uczniowie Chrystusa, gotowi, żeby dać siebie jako misjonarze w pasterskiej posłudze” - powiedział bp Bryl.

Podczas obecnego zebrania plenarnego biskupi uczestniczyli także we Mszy św. kończącej jubileusz 100-lecia ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce.

 

09 października 2019, 15:42