Vatican News
Polska: obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy Polska: obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy  (WFP/Gemma Snowdon)

Polska: obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Obchodzony dziś 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Polsce inauguruje tydzień modlitw w ich intencji. Specjalny komunikat Rady Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zachęca, by zainteresować się obcokrajowcami w parafii, którzy potrzebują pomocy, podjąć współpracę z Caritas i organizacjami pozarządowymi wspierającymi uchodźców, wreszcie prosi także o modlitwę w ich intencji.

Rafał Łączny – Polska

W Polsce tegoroczny Tydzień Modlitwy za Uchodźców po raz pierwszy zbiega się w czasie ze 105. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. Podczas organizowanych w całej Polsce nabożeństw „Umrzeć z nadziei” wymieniane będą imiona i krótkie historie osób, które w ostatnich miesiącach straciły życie próbując wydostać się z miejsc ogarniętych wojną i przemocą.

„Temat obcokrajowców, w tym uchodźców, nie traci na swojej aktualności i ciągle woła o humanitarne, ale przede wszystkim ewangeliczne zrozumienie” – czytamy w komunikacie Rady Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Bp Krzysztof  Zadarko, przewodniczący Rady podkreśla, że doświadczenie pokazuje, iż lokalne społeczności nawiązujące kontakt z obcokrajowcami mieszkającymi wśród nich przestają się ich lękać i budują nowe więzi. Rada zachęca też do modlitwy w intencji uchodźców i migrantów, bowiem jak stwierdza biskup Zadarko, „niewiara w potęgę modlitwy zdradza naszą słabość w wierze”.

29 września 2019, 14:16