Szukaj

Vatican News
Sesja niemieckiego episkopatu Sesja niemieckiego episkopatu  (ANSA)

Bp Voderholzer: nie dla drogi synodalnej bez ewangelizacji

„W kwestiach dotyczących całego Kościoła powszechnego nie będzie osobnej niemieckiej drogi bez Rzymu” zadeklarował w Fuldzie kard. Reinhard Marx na dobiegającej do końca jesiennej sesji plenarnej niemieckiego episkopatu. „Ale, jak dodał przewodniczący episkopatu - niemiecki Kościół jest gotowy podzielić się wynikami wewnętrznych dyskusji z całym Kościołem powszechnym”. Tymczasem nie wszyscy biskupi głosowali za statutami tzw. niemieckiej „drogi synodalnej”. Ordynariusz Ratyzbony bp Rudolf Voderholzer stwierdził, że „droga synodalna od początku była źle przygotowana”.

Tomasz Kycia - Berlin

Jak podaje Tomasz Kycia, korespondent Radia Watykańskiego, mimo zaleceń Papieża Franciszka niemieccy biskupi nie otworzą dodatkowego forum na temat ewangelizacji. Na „drodze synodalnej” dyskutować będą głównie w czterech ustalonych już wcześniej z Komitetem Centralnym Katolików Niemieckich forach: władza i jej podział w Kościele, celibat, kobieta w służbie i urzędzie kościelnym oraz etyka seksualna.

Przeciwko statutom niemieckiej „drogi synodalnej” zagłosowało 12 biskupów, m.in. kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii oraz bp Rudolf Voderholzer. Ordynariusz Ratyzbony stwierdził, że „pseudonauką jest twierdzenie, że ze względu na przypadki nadużyć seksualnych trzeba się zająć celibatem, nadużyciami władzy, rolą kobiety w Kościele czy katolicką etyką seksualną”. Byłemu profesorowi dogmatyki brakuje w niemieckiej „drodze synodalnej” „teologicznej hermeneutyki” i zaakceptowania zasad katolickiej doktryny bazującej na Piśmie Świętym, Tradycji, Urzędzie Nauczycielskim i Soborach”.

Bp Voderholzer zaznaczył, że jeśli głosował przeciwko statutom, to nie znaczy, że jest przeciwko całemu procesowi odnowy i będzie się starał wnieść swój wkład. Biskup dodał, że przysięgał bronić katolickiej wiary i teraz czuje szczególne wyzwanie. „Po pierwszych doświadczeniach procesu synodalnego zastrzegam sobie ewentualnie możliwość całkowicie go opuścić” napisał w specjalnym oświadczeniu bp Voderholzer.

Oficjalne rozmowy wszystkich gremiów tzw. „drogi synodalnej” w Kościele w Niemczech mają ruszyć w pierwszą niedzielę adwentu.
 

26 września 2019, 16:12