Szukaj

Vatican News
Unikatowa biblioteka na Jasnej Górze Unikatowa biblioteka na Jasnej Górze 

Unikatowa biblioteka na Jasnej Górze

Rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę prace nad dziedzictwem książki dawnej Rzeczypospolitej. Znaczna część narodowego zbioru znajduje się w paulińskich bibliotekach. Najcenniejsze posiada klasztor częstochowski. Dziś na Jasnej Górze podpisano porozumienie między Zakonem św. Pawła Pierwszego Pustelnika a Uniwersytetem Śląskim dotyczące opracowywania starodruków, ich utrwalania, także w wersji elektronicznej oraz udostępniania odbiorcom.

Izabela Tyras – Polska (Radio Jasna Góra) 

Samych inkunabułów, czyli najstarszych zabytków piśmiennictwa jest na Jasnej Górze 287. Cymelia wyróżnia nie tylko treść, ale i unikatowe oprawy, w tym tzw. oprawy jagiellońskie. Prof. Leonard Ogierman podkreśla, że biblioteka częstochowskiego klasztoru nie ma sobie równych.

"Jest to jedyna biblioteka, która w tej formie została zachowana, nie była objęta żadnymi prądami mody, to jedyny przykład biblioteki barokowej, który zachował się w Polsce klasztornej w nieskazitelnej formie, biblioteka nie była wstrząsana żadnymi incydentami, wojnami oraz grabieżami, dlatego jako całość jest unikatowa”.

Biblioteka w klasztorze zawsze była miejscem bardzo ważnym – zauważa o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów:

„Kościół, zakon też potrafił te dwie dziedziny łączyć. Pokazywać i sacrum oraz to, co wytwarzała myśl ludzka”.

Podpisane dziś porozumienie o współpracy to kolejny etap działań podejmowanych na rzecz ochrony i upowszechniania kultury polskiej. Dotąd obejmowała ona tylko Jasną Górę i klasztor na krakowskiej Skałce. Teraz dotyczy wszystkich placówek. Konserwację, katalogowanie i digitalizację paulińskich zbiorów zaplanowano na cztery lata.
 

23 sierpnia 2019, 14:52