Szukaj

Vatican News
Tradycyjna zbiórka na Ziemię Świętą Tradycyjna zbiórka na Ziemię Świętą 

Tradycyjna zbiórka na Ziemię Świętą

Od 45 lat w całym Kościele w Wielki Piątek przeprowadzana jest zbiórka na potrzeby chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej. Fundusze pochodzące z kolekty są głównym źródłem utrzymania świętych miejsc w Ojczyźnie Jezusa i wspólnot na Bliskim Wschodzie.

Michał Król SJ – Watykan

Przeżywając na nowo misterium naszego zbawienia myślimy także bardziej intensywnie o naszych braciach i siostrach, którzy żyją i świadczą o wierze w Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, w Ziemi Świętej – napisał w okolicznościowym liście prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich. Kard. Leonardo Sandri zwraca jednocześnie uwagę, że nieustannie w tamtym regionie panuje niiesprawiedliwość, konflikty, gdzie nadzieja na pokój staje się niemal lekkomyślnością.

Aby wspólnota chrześcijańska utrzymała, a nawet rozwinęła swoją aktywność w Ziemi Świętej – pisze watykański purpurat – niezbędnym jest, by wierni na całym świecie byli hojni w swoich modlitwach, zrozumieniu i namacalnych znakach swojej solidarności. Dzięki temu będzie można przezwyciężyć przemoc i zniszczenie, jakie trawi Bliski Wschód przy milczeniu licznych i współudziale wielu.

Kolekta na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej została ustanowiona przez Pawła VI w 1974 r. adhortacją apostolską Nobis in Animo, która podkreślała uprzywilejowane miejsce Kościoła w Jerozolimie i objęcie go specjalną troską przez Stolicę Apostolską także w kwesti problemów religijnych, politycznych i społecznych.
 

19 kwietnia 2019, 16:04