Szukaj

Vatican News
Kard. Versaldi na Uniwersytecie św. Damazego Kard. Versaldi na Uniwersytecie św. Damazego  

Kard. Versaldi w Madrycie o reformie prawa małżeńskiego

O Konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium” Papieża Franciszka, dotyczącej odnowy uniwersytetów kościelnych i wydziałów teologicznych oraz jej wpływie na polu prawa kanonicznego mówił w Madrycie kard. Giuseppe Versaldi. Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Uniwersytet św. Damazego ku czci św. Rajmunda z Penyafortu, patrona prawników kościelnych. Obecny był również kard. Carlos Osoro.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania 

Celem reformy Papieża Franciszka nie jest uczynienie z procesu o unieważnienie małżeństwa „czegoś powierzchownego, ale danie większej możliwości osobom, które doświadczają trudności w swoim małżeństwie, aby mogły skorzystać ze sprawiedliwości Kościoła”. Temu ma służyć „usprawnienie struktur oraz wzrost wykwalifikowanego personelu” – powiedział kard. Versaldi. „Aktualizacja orędzia Ewangelii w konkrecie codzienności i w różnych stanach chrześcijańskiego życia jest szczególnym zadaniem prawa kanonicznego, kiedy kieruje się ono zasadą miłości i sprawiedliwości”. Odnowa prawa kanonicznego nie skończyła się wraz z Soborem Watykańskim II, ale trwa nadal. „Musi dążyć do tej odnowy, której pragnie Papież Franciszek, a która ma na celu misyjne nawrócenie całego Kościoła w odpowiedzi na nowe wyzwania dzisiejszego świata” – podkreślił kard. Versaldi.

Głos zabrał także prof. Roberto Serres, dziekan wydziału prawa kanonicznego: „Mamy duży procent studentów spoza Hiszpanii, którzy przyjeżdżają tutaj na studia z wielu krajów świata i mamy nadzieję, że niedługo przyjadą także z Polski. Bardzo byśmy się z tego cieszyli. Staramy się ukazać prawo kanoniczne w perspektywie eklezjalnej, w pespektywie misyjnej, w służbie Kościołowi, w komunii kościelnej, w jedności ze Stolicą Apostolską. Jest to nasza cecha, która bardzo nam pomaga”.

Warto zauważyć, że wśród studentów prawa kanonicznego jest coraz więcej ludzi świeckich.
 

22 marca 2019, 15:53