Szukaj

Vatican News
Statystyki Kościoła w Austrii Statystyki Kościoła w Austrii 

Statystyki Kościoła w Austrii

W Austrii znacznie zwiększyła się liczba chrztów dorosłych. Spada jednak liczba kapłanów. Konferencja episkopatu tego kraju opublikowała w tych dniach statystyki za rok 2017 oraz liczbę wiernych i wystąpień z Kościoła w roku 2018.

Michał Król SJ – Watykan

W porównaniu do lat ubiegłych sytuacja Kościoła katolickiego w Austrii wydaje się być stosunkowo stabilna. W świetle badań demograficznych przeprowadzonych w tym kraju nie dziwi zmniejszenie liczby chrztów dzieci, co jest powiązane ze spadkiem liczby urodzin. Podobnie rzecz ma się z uczestnictwem we Mszy św., gdzie także zanotowano spadek, przy jednoczesnym wzroście zgonów i starzeniu się społeczeństwa. Zanotowano jednak znaczny wzrost przystępowania do skaramentu chrztu przez osoby dorosłe (890).

Statystyki dotyczące kapłanów pokazują, że ich liczba nieznacznie spadła z 3.920 w roku 2016 do 3.857 w roku 2017. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zgony starszych księży. Wzrosła natomiast liczba kapłanów zza granicy z 427 do 473. Austria wysłała też 170 duchownych do pracy w innych krajach na całym świecie. Odnotowano także zwiększenie się liczby osób świeckich angażujących się w pomoc w parafiach.

31 sierpnia 2018 r. konferencja episkopatu podała, że w Austrii jest ponad 5 mln katolików (5 mln 50 tys.) gdzie w roku poprzednim było ich 5 mln 110 tys. W minionym roku z Kościoła wystapiło prawie 59 tys. (58.778) Austriaków, co w skali ogólnokrajowej oznacza wzrost apostazji. Sytuacja nie jest jednakowa we wszystkich diecezjach, w niektórych bowiem odnotowano zmniejszenie liczby wystąpień w stosunku do lat ubiegłych.
 

11 stycznia 2019, 15:43