Cerca

Vatican News
Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych w Kościele Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych w Kościele 

Francja: Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych w Kościele

To, co zostało zrobione w ciągu ostatnich dwóch lat stanowi dopiero początek drogi. Walka z pedofilią będzie trwała przez kolejne lata. Należy podejmować ją z determinacją i z pokorą. Zmowa milczenia, pokusa minimalizowania powagi nadużyć seksualnych, spychanie w niepamięć, odmowa słuchania głosu ofiar oraz pokusa obrony za wszelką cenę instytucji pozostają nadal przeszkodami, które w Kościele trzeba przezwyciężyć– stwierdził biskup Luc Crepy, odpowiedzialny w Episkopacie Francuskim za walkę z pedofilią.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Francuscy biskupi opublikowali raport dotyczący nadużyć seksualnych. Podczas najbliższego zebrania Konferencji Episkopatu w Lourdes zostanie wysłuchanych osiem osób, które jako młodociane były molestowane przez duchowych. Program podjęty dwa lata temu przez Kościół we Francji przynosi pierwsze rezultaty. Od stycznia ub.r. zostało zgłoszonych biskupom 211 przypadków nadużyć, natomiast prokuraturze 75.

Biskupi francuscy powołali do życia szereg struktur oraz podjęli różne inicjatywy, które pomagają przeciwdziałać wszelkim formom nadużyć. Przy Episkopacie powstała specjalna „komórka permanentnej walki z pedofilią”, której przewodniczy bp Luc Crepy z Puy-en-Velay. Korzysta ona ze wsparcia wielu ekspertów i specjalistów wysokiej rangi.

Otwarta też została specjalna strona internetowa oraz udostępniono adres mailowy. Można z nich korzystać w zgłaszaniu przypadków wykorzystywania seksualnego. W Sekretariacie Episkopatu została wyznaczona osoba, która koordynuje zaangażowania biskupów w walkę z pedofilią. Natomiast na poziomie lokalnym utworzono komórki gotowe wysłuchać głosu ofiar i świadków. Wszystkie te działania służą realizacji programu: „zero tolerancji” dla nadużyć seksualnych w Kościele.
 

02 listopada 2018, 17:26