Cerca

Vatican News
Na synodzie doświadczenie wietnamskiego Kościoła Na synodzie doświadczenie wietnamskiego Kościoła 

Na synodzie doświadczenie wietnamskiego Kościoła

„Synod toczy się z entuzjazmem i w młodym duchu, który jest tak bardzo potrzebny, by móc prawdziwie spotkać młode pokolenia” – podkreśla najmłodszy uczestnik Synodu Biskupów. Jest nim pochodzący z Wietnamu 21-letni audytor Joseph Cao Huu Minh Tri.

Beata Zajączkowska – Watykan

Do synodalnej auli wniósł on z sobą doświadczenie prześladowanego Kościoła. Wskazuje, że mimo wielu obiektywnych trudności młodzież w Wietnamie spragniona jest Boga. „Dużym problemem mojego pokolenia jest brak pasji. Coraz trudniej jest nas czymś zachwycić, a jeśli nawet się to już uda, to jest krótkotrwałe, ulotne” – podkreśla Joseph Cao Huu Minh Tri.

Zauważa, że młodzi Wietnamczycy mają problem z podejmowaniem decyzji „ostatecznych”, nadających zdecydowany kierunek ich życiu. Już na starcie przygniata ich lęk i obawa, że podejmą złą decyzję. „Od Kościoła oczekujemy, że będzie nam towarzyszył, pomagał, ale jednocześnie wskazywał trwałe i nieprzemijające wartości. Nie oczekujemy mniejszych wymagań, dostosowywania się do nas, ale wiarygodnego świadectwa, które potwierdzi, że wybór Jezusa jest najlepszym z możliwych” – podkreśla Joseph Cao Huu Minh Tri.

W spotkaniu synodalnym uczestniczy dwóch biskupów z Wietnamu: Joseph Đỗ Mạnh Hùng i Peter Nguyễn Văn Viên. Wskazują oni, że obecny rok duszpasterski dedykowany jest w tym kraju młodzieży i rodzinie. W wielu miejscach powstały specjalne „punkty misyjne”, skierowane szczególnie do najbardziej potrzebujących, odrzuconych i ubogich. Dlatego też sytuowane są one na peryferiach miast i w ubogich wioskach. „Nie możemy zajmować się tylko kryzysem wartości, gdy ludzie przeżywają ogromne trudności ekonomiczne. Stąd konkretnemu wsparciu towarzyszy katecheza” – podkreśla bp Nguyễn Văn Viên z diecezji Vinh, obejmującej jeden z najbardziej ubogich regionów Wietnamu. Wskazuje zarazem, że działania Kościoła skierowane są na umacnianie tożsamości młodych i ukazywanie im prawdziwych i nieprzemijających wartości odwołując się m.in. do męczeńskiej karty tamtejszego Kościoła.
 

05 października 2018, 17:48