Szukaj

Mieszkańcy Wenezueli Mieszkańcy Wenezueli 

Wenezuela: biskupi apelują o zmiany, sprawiedliwość i pokój

Biskupi z Konferencji Episkopatu Wenezueli apelują o wejście na drogę zmian, sprawiedliwości i pokoju. Wyrażają zaniepokojenie pogłębiającym się łamaniem praw obywateli.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

„W Wenezueli wciąż rośnie spirala przemocy, co grozi utratą kontroli i może prowadzić do nieprzestrzegania praw i legalnych procedur sądowych. W ten sposób dochodzi się do prześladowań fizycznych, zastraszania i nie wywiązywania się z podstawowych obowiązków, które stoją przed państwem” – czytamy w komunikacie podpisanym przez przewodniczącego episkopatu oraz jego zastępców i sekretarza. 

Biskupi podkreślają, że rozwiązania siłowe, niezależnie od tego, kto jest ich autorem i przeciw komu są używane, muszą być odrzucone. Z pokojem bowiem można otrzymać wszystko, za przemocą idzie tylko destrukcja.

Jednocześnie hierarchowie wenezuelscy oskarżają tych, którzy są u władzy, o używanie przemocy, co niesie ze sobą łamanie Konstytucji i praw człowieka. „Lud prosi o jedzenie, lekarstwa, prąd, transport publiczny, gaz, sprawiedliwe wypłaty i powstrzymanie inflacji – apelują biskupi. – A nic z tego nie jest mu dane, wręcz przeciwnie, wszystko jest kontrolowane, a myślącym inaczej zamyka się usta”.

Na zakończenie komunikatu biskupi z Konferencji Episkopatu Wenezueli zachęcili wiernych do nie poddawania się oraz ciągłego angażowania na rzecz pojednania, pokoju i prawdy. Wzywają również rządzących do zmiany swojego postępowania oraz zauważenia ogromnych poświeceń i cierpień wielkiej rzeszy Wenezuelczyków.   

17 sierpnia 2018, 15:20