Vatican News
Abp Theodor McCarrick Abp Theodor McCarrick  (AFP or licensors)

USA: apel o odnowę Kościoła po fali skandali

O odnowę moralną Kościoła i podjęcie konkretnych działań w obliczu kryzysu związanego z nadużyciami duchownych zaapelował przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Wskazał on, że oskarżenia przeciwko byłemu arcybiskupowi Waszyngtonu „ujawniają poważną porażkę moralną Kościoła i są przyczyną gniewu, smutku i wstydu biskupów”. Przewodniczący episkopatu stwierdził, że biskupi powinni zapytać siebie samych, co można było zrobić, aby ochronić lud Boży.

Alicja Pożywio – USA

Kard. Daniel N. DiNardo opublikował swe oświadczenie po tym, jak Papież Franciszek usunął abp. Theodora McCarricka z grona Kolegium Kardynalskiego i nakazał mu życie modlitwy i pokuty. „Zarówno niewłaściwe zachowania seksualne kard. McCarricka, jak i fakt, że przez dziesięciolecia pozostawały one ukrywane wyrządziły wielką szkodę życiu poszczególnych ludzi i są poważną porażką zdolności osądu rzeczywistości ze strony przywódców Kościoła” – napisał kard.  DiNardo. Jednym z kroków podjętych przez episkopat amerykański natychmiast po tragicznych doniesieniach na temat nadużyć popełnionych przez abp. McCarricka było powołanie specjalnej komisji biskupów. Jej zadaniem jest ustalenie kierunku działania episkopatu. W pełni nastąpi to podczas jesiennej sesji plenarnej episkopatu. Jednak już teraz kardynał DiNardo określił cztery najważniejsze punkty działania.

Hierarcha zaapelował, aby biskupi lokalnych diecezji odpowiadali współczuciem i sprawiedliwością każdemu, kto kiedykolwiek był wykorzystany seksualnie przez ludzi Kościoła. Po drugie wezwał wszystkich, którzy doświadczyli seksualnego molestowania w Kościele do odkrycia prawdy. A w przypadku, gdy doszło do przestępstwa o zawiadomienie o tym organów ścigania. Po trzecie kard. D DiNardo wskazał, że episkopat zdeterminowany jest do odkrycia prawdy w sprawie abp. McCarrica i by do niej dotrzeć wykorzysta pełny zakres autorytetu swojej władzy. Po czwarte biskupi wezwali do duchowego nawrócenia. „Nasz Kościół cierpi z powodu kryzysu moralności seksualnej. Droga naprzód musi uwzględnić lekcję wyciągniętą z grzechów przeszłości” – stwierdza kard. DiNardo. Ponadto w oświadczeniu postawiono szereg pytań bez odpowiedzi, jak na przykład: Dlaczego nie ujawniono przypadków nadużyć seksualnych już wówczas, gdy po raz pierwszy zostały one przedstawione władzy kościelnej. Kończąc swe oświadczenie hierarcha wezwał do modlitwy o mądrość i moc Bożą.

03 sierpnia 2018, 15:21