Szukaj

Vatican News
Ks. Lucio Ruiz Ks. Lucio Ruiz 

Hiszpania: Tydzień Misjologiczny – ewangelizacja w sieci

Pod hasłem „Misja i sieci” w Burgos dobiega dziś końca 71. Hiszpański Tydzień Misjonologiczny. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich diecezji oraz zgromadzeń misyjnych. „Jesteśmy misjonarzami w erze cyfrowej i trzeba koniecznie poznać jej kody” – powiedział ks. Lucio Adrián Ruiz, sekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji, który otworzył obrady.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Ks. Lucio Ruiz zwrócił uwagę na konieczność dobrej formacji, aby nieść piękno Ewangelii do świata cyfrowego. „Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy z piękna skarbu, który posiadamy i jak bardzo może on zafascynować tych, którzy go nie znają”. Dla Kościoła kwestia komunikacji jest rzeczą podstawową w przekazie wiary. Nie chodzi jednak jedynie o technologie i narzędzia, ale o „stałe przekazywanie tego, co widzieliśmy i usłyszeliśmy”.

Orędzie Kościoła jest zawsze takie samo, ale zmienia się społeczeństwo. Duch Święty w każdej epoce wzbudza nowe „sposoby komunikacji”. „Świat musi poznać wielkość naszego orędzia, ale niekiedy nie wiemy, jak przekazać je dobrze. To jest prawdziwy problem komunikacji. Jesteśmy misjonarzami w erze cyfrowej. W tej erze rzeczą niezbędną jest poznanie kodów, języków, rozwoju technologii, aby móc służyć osobie”. Sieci społecznościowe i świat cyfrowy stworzyły nowe formy i struktury myślenia. „Dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do Twittera, czterdziestominutowa homilia jest nie do przyjęcia”. Dlatego też Kościół musi nauczyć się komunikować, używając nowych kodów i zmienić formę tworzenia informacji.

Ks. Lucio Ruiz zwrócił też uwagę na negatywne strony sieci społecznościowych, jak np. brak skupienia i zdolności do analizy, pozwalająca na wszystko anonimowość czy też samotność. „Sieci zbliżają nas do tego, kto jest daleko, ale oddalają od tego, kto jest blisko”.

W obradach udział biorą specjaliści z dziedziny komunikacji oraz sieci społecznościowych. Komunikacja z punktu widzenia misji, nowe platformy misyjne oraz sieci społecznościowe w duszpasterstwie to niektóre z tematów.

Spotkanie w Burgos zorganizował Episkopat Hiszpanii oraz Papieskie Dzieła Misyjne.

05 lipca 2018, 15:42