Szukaj

Vatican News
Spotkanie Młodzieży Katolickiej Spotkanie Młodzieży Katolickiej 

Białoruś: przedsynodalne spotkanie młodzieży

W Grodnie na Białorusi odbyło się III Ogólnokrajowe Spotkanie Młodzieży Katolickiej. Ponad dwa tysiące młodych ludzi ze wszystkich diecezji przybyło do miasta Stefana Batorego oraz naznaczonego obecnością świętego Kazimierza Królewicza i świętego Maksymiliana Kolbe, by modlić się w intencji zbliżającego się synodu poświęconego młodzieży.

Ks. Jerzy Martinowicz - Białoruś

W spotkaniu katolickiej młodzieży uczestniczyli miejscowi biskupi, a uroczystego otwarcia dokonał nuncjusz apostolski na Białorusi abp Gabor Pinter. Hierarcha przekazał zapewnienie o bliskości Ojca Świętego Franciszka z młodymi. Wyraził też swoje przekonanie, że Kościół na Białorusi jest młody i dynamiczny.

Podczas trzydniowego spotkania, które zakończyło się 1 maja, młodzież trwała na modlitwie, słuchała Słowa Bożego, korzystała z sakramentów świętych, a przede wszystkim zdobywała bardzo potrzebne doświadczenie dzielenia się wiarą. Te dni upłynęły pod znakiem Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej, która była główną przewodniczką młodzieżowego forum.

„Młodzi ludzie z całego kraju spotkali się, aby doświadczyć radości Ewangelii. Dzielili się między sobą, a także dzielili się z nami wszystkimi entuzjazmem wiary, która otwiera horyzont nadziei i wskazuje drogę prowadzącą do życia – mówi Radiu Watykańskiemu bp Aleksander Kaszkiewicz, gospodarz spotkania. – Od młodzieży zależy przyszłość Kościoła, kraju i świata. Jaką będzie młodzież, taki będzie świat. Pragniemy, aby ten świat był dobry, by nie było w nim wojny, żeby budowała się cywilizacja życia, cywilizacja miłości, żeby ludzie szanowali jeden drugiego. Widząc tylu młodych ludzi na ogólnokrajowym spotkaniu, można z nadzieją powiedzieć, że dla Kościoła na Białorusi jest przyszłość, bo jest dobra młodzież, która bez Chrystusa nie potrafi żyć.“

Uczestnicy spotkania podczas pracy w tematycznych grupach podkreślali, że potrzeba dzisiaj wielkiej odwagi, by stanąć w obronie chrześcijańskich wartości. Zauważyli, że  trzeba większej modlitwy w intencji nowych powołań do służby w Kościele, a także osobistego przykładu osób duchownych, który będzie pociągał młodych ludzi do pójścia za głosem powołania.

Relacja ks. Jerzego Martinowicza
02 maja 2018, 14:03