Szukaj

Vatican News
Obrady episkopatu brazylijskiego Obrady episkopatu brazylijskiego  

Brazylia: wyniki ankiety wśród księży

Trwające obrady episkopatu brazylijskiego stały się szczególną okazją do przedstawienia profilu duchowieństwa w tym kraju. Owocem prowadzonych dyskusji, refleksji i prac episkopatu będzie dokument „Wskazania dla formacji prezbiterów Kościoła w Brazylii”.

Zdzisław Malczewski TChr – Brazylia

Pomimo napotykanych trudności, w swoim powołaniu są pełni entuzjazmu, gotowi do realizacji swojej misji i nie wykazują strachu w podjęciu zobowiązania naśladowania i głoszenia Jezusa Chrystusa – mówi o brazylijskich księżach arcybiskup Pedro Brito Guimarães. Od 2014 roku Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii (CNBB) prowadzi statystykę tamtejszych duchownych. Wtedy to episkopat rozesłał  do 25 tys. księży kwestionariusz zawierający sto pytań. Odpowiedziało nań blisko siedem tysięcy. Na jego podstawie opracowano obraz tamtejszych kapłanów.

Ks. Z. Malczewski o wynikach ankiety wśród brazyliskich księży

Z przeprowadzonych badań tutejszego episkopatu wynika, że aktualnie w posłudze duszpasterskiej zdecydowaną większość stanowią księża brazylijscy. Ponad 30 lat temu 70% duchowieństwa stanowili cudzoziemcy. W tamtym okresie księża zakonni byli większością. Obecny profil księdza brazylijskiego, to kapłan młody i należący do duchowieństwa diecezjalnego.

Arcybiskup Pedro Brito Guimarães, wchodzący w skład komisji odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentu o formacji kapłanów zauważa, że  ostateczna jego wersja będzie zawierała trzy rozdziały oparte na oficjalnych wskazaniach Kościoła.

Proces formacyjny kapłanów winien być wyjątkowy, integralny, wspólnotowy i misyjny – podkreśla wspomniany hierarcha.

20 kwietnia 2018, 15:48