തിരയുക

Vatican News
കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ - വത്തിക്കാന്‍ കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ - വത്തിക്കാന്‍  (ANSA)

ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍റെ അനുഭവമാണ് കാരുണ്യം #SantaMarta

സെപ്തംബര്‍ 13-Ɔο തിയതി വ്യാഴാഴ്ച

പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത സന്ദേശം :

“കരുണകാട്ടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ മകനാണ്, കാരണം ദൈവം കാരുണ്യവാനാണ്!”

ഈ സന്ദേശം ഇറ്റാലിയന്‍, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, ജര്‍മ്മന്‍, പോര്‍ച്ചുഗീസ്, പോളിഷ്, ഇംഗ്ലിഷ്, ലാറ്റിന്‍, അറബി എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം 9 ഭാഗഷകളില്‍
പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്തു.

Quando sono misericordioso, sono un vero figlio del Padre, perché il Padre è misericordioso. #SantaMarta

Quand je suis miséricordieux, je suis un vrai fils du Père, parce que le Père est miséricordieux. #SantaMarta

Cuando soy misericordioso, soy un verdadero hijo del Padre, porque el Padre es misericordioso. #SantaMarta

Wenn ich barmherzig bin, bin ich ein wahrer Sohn des Vaters, denn der Vater ist barmherzig. #SantaMarta

 Quando sou misericordioso, sou um verdadeiro filho do Pai, porque o Pai é misericordioso. #SantaMarta

Kiedy jestem miłosierny, jestem prawdziwym dzieckiem Ojca, bo Ojciec jest miłosierny. #ŚwiętaMarta

When I am merciful, I am a true child of the Father, because the Father is merciful. #SantaMarta

Cum misericors sum, verus Patris filius sum, quia Pater misericors est. #SantaMarta

عندما أكون رحومًا أكون أبنًا حقيقيًّا للآب، لأنَّ الآب رحوم.   

13 September 2018, 18:04