Meklēt

Trūcīgo diena Trūcīgo diena  (Vatican Media)

Vatikāns: izvēlēta VIII Pasaules trūcīgo dienas tēma

"Nabagu lūgšana paceļas pie Dieva" – šādai tēmai veltīts pāvesta vēstījums VIII Pasaules trūcīgo dienai, kas tiks atzīmēta šā gada rudenī.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks apstiprina, ka nabadzīgajiem ir priviliģēta vieta Dieva sirdī, kurš ir uzmanīgs un tuvs pret katru no viņiem. Dievs dzird nabagu lūgšanu un, redzot viņu ciešanas, kļūst "nepacietīgs", kamēr nav darījis tiem taisnību. Arī Sīraha grāmata apliecina, ka "Dieva tiesa būs par labu nabagiem".

Nākamā Pasaules trūcīgo diena tiks atzīmēta 2024. gada 17. novembrī, un Svētais tēvs, kā parasti, vadīs dievkalpojumu Svētā Pētera bazilikā Vatikānā. Pēc tam sekos pusdienas ar dažiem nabadzīgiem cilvēkiem Pāvila VI zālē, ko, tāpat kā pagājušajā gadā, rīkos Vatikāna labdarības dikastērijs. Nedēļu pirms Trūcīgo dienas visas draudzes un diecēzes tiks aicinātas pievērst lielāku uzmanību savas apkaimes nabadzīgo iedzīvotāju vajadzībām.

Pāvests mudina ikvienu labas gribas cilvēku iemācīties lūgties par nabagiem un lūgties kopā ar viņiem, ar pazemību un uzticību. Pasaules trūcīgo diena ir arī iespēja apzināties grūtībās nonākušo cilvēku klātbūtni mūsu pilsētās, mūsu kopienās un censties izprast viņu vajadzības.

Kā vienmēr, pāvests Francisks norāda arī uz "jauniem nabadzības veidiem", kas rodas no kara un vardarbības, no "sliktas ieroču politikas" (nr. 4), kas izraisa tik daudz ciešanu. Svētais tēvs atkārtoti uzsver, ka lūgšanas autentiskums atklājas konkrētā žēlsirdības darbā. Patiesībā lūgšana un darbi viens otru papildina: "Ja lūgšana netiek pārvērsta konkrētā rīcībā, tā ir veltīga; (…) Tomēr žēlsirdība bez lūgšanas riskē kļūt par filantropiju, kas drīz var beigties" (nr. 7).

Pāvests atgādina, ka tas ir mantojums, ko vēstures gaitā mums ir atstājuši tik daudzi svētie, piemēram, svētā māte Terēze no Kalkutas, kura vienmēr atkārtoja, ka lūgšana ir avots, no kura viņa smēlās ticību un spēku, lai kalpotu visnabadzīgajiem. Vēstījumā Trūcīgo dienai atrodam arī svētā Benedikta Labres, "Dieva vagabonda", nabadzīgā starp nabadzīgajiem, piemēru. Viņa kaps atrodas Romā, Santa Maria ai Monti baznīcā, un ir daudzu svētceļnieku galamērķis. Tomēr neaizmirsīsim arī tos daudzos cilvēkus mūsu pilsētās, kuri turpina veltīt savu laiku, lai uzklausītu, mierinātu un atbalstītu nabadzīgos. Viņi ir konkrētas sejas, kas ar savu piemēru "dod balsi Dieva atbildei uz to cilvēku lūgšanu, kuri vēršas pie Viņa" (nr.7).

Pasaules trūcīgo diena ir arī iespēja atcerēties katru no labdariem un pateikties Kungam. Tāpēc pāvests Francisks Pasaules trūcīgo dienā aicina visus veltīt lielāku uzmanību mūsu brāļiem un māsām, kuriem ir vajadzīga Dieva žēlsirdība un arī kāda cilvēka klātbūtne, kas kļūtu par Dieva mīlestības un tuvības konkrētu zīmi.

13 jūnijs 2024, 10:20