Sv. Genovefas konsekrācija Sv. Genovefas konsekrācija 

Vatikāns plāno rīkot vispasaules konsekrēto jaunavu tikšanos

Pēc diviem gadiem Vatikānā varētu notikt vispasaules konsekrēto jaunavu tikšanās – paziņoja Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību kongregācijas prefekts, kard. Žoans Brazs Deavizs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Trešdien, 4. jūlijā, Vatikānā notika minētās kongregācijas izdotās instrukcijas "Ecclesiae Sponsae Imago" prezentācija. Tas ir pirmais Svētā Krēsla dokuments, kas padziļināti pievēršas kādai īpašai konsekrētās dzīves formai, kas ir veltīta sievietēm. Pirms gandrīz 50 gadiem, pēc svētīgā pāvesta Pāvila VI vēlēšanās, tika no jauna apstiprināts jaunavu Dievam veltīšanās rits. Atzīmējot atgriešanos pie šīs senās tradīcijas, tika izdota minētā instrukcija un paziņots, ka 2020. gadā Romā uz tikšanos ar pāvestu varētu ierasties konsekrētās jaunavas no visas pasaules.

Instrukcija ir sinodes darba auglis. Tās mērķis – sniegt bīskapiem, konsekrētajām jaunavām un meitenēm un sievietēm, kuras iziet formāciju, vajadzīgās vadlīnijas. Runa ir par īpašu konsekrācijas formu. Sievietēm, kuras vēlas pilnībā veltīt sevi Dievam, bet dzīvot pasaulē, nenēsājot klostermāsu habitu, šāda iespēja atkal tika dota 1970. gadā. Konsekrētajai dzīvei veltītā jubilejas gada laikā pasaulē palielinājās konsekrēto jaunavu skaits. Šobrīd visos piecos kontinentos ir vairāk nekā 5 tk. šādu jaunavu.

Minētās instrukcijas pamatā ir trīs punkti: aicinājums un liecināšana, piederība vietējai un universālajai Baznīcai, un aicinājuma izšķiršana un formācija. Pirmais punkts tiek aplūkots Bībeles un kristoloģiskajā skatījumā, otrajā tiek skatīts, ko konkrēti nozīmē piederēt vietējai Baznīcai un iesaistīties tās misijā, bet trešajā, raugoties no garīgā un pedagoģiskā viedokļa, īpaša uzmanība tiek pievērsta diecēzes bīskapa lomai aicinājumu izšķiršanā un meiteņu formācijā.

04 jūlijs 2018, 16:21