Meklēt

Vatican News
Tikšanās, gatavojoties jauniešiem veltītajā Bīskapu sinodei Tikšanās, gatavojoties jauniešiem veltītajā Bīskapu sinodei 

Jauniešiem veltītā sinode: Instrumentum Laboris atslēgas vārdi

Otrdien, 19. jūnijā, Vatikānā notika oktobrī gaidāmās Bīskapu sinodes darba dokumenta "Instrumentum Laboris" prezentācija. Tajā atrodam septiņus atslēgas vārdus. Jauniešiem veltītā sinode par tematu "Jaunieši, ticība un aicinājumu izšķiršana" notiks no 3. līdz 28. oktobrim.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Saskaņā ar statistiku, viena ceturtā daļa (1,8 miljardi) pasaules iedzīvotāju ir jaunieši vecumā no 16 līdz 29 gadiem. Dokumentā tiek pievērsta uzmanība viņu gaidām, cerībām un grūtībām. Tam ir trīs daļas (atpazīt, interpretēt, izvēlēties). Tajā tiek sniegta atslēga labākai jauniešu pasaules izprašanai. Viens no "Instrumentum Laboris" avotiem ir jauniešu atbildes uz aptaujas jautājumiem. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 100 tk. jauniešu.

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?

Ko viņi meklē Baznīcā? Vispirms viņi grib redzēt "autentisku Baznīcu", kas spīdētu ar savu paraugu, kompetentumu, atbildību un solidaritāti. Jaunieši grib, lai Baznīca drīzāk dalās viņu dzīves situācijā Evaņģēlija gaismā nekā viņus moralizē. Viņi grib, lai tā būtu caurspīdīga, atvērta, godīga, pievilcīga, komunikabla, pieejama, priecīga un interaktīva. Vārdu sakot – mazāk institucionāla, bet vairāk relacionāra Baznīca, kura pieņemtu, iepriekš nenotiesājot, kura būtu draudzīga, mīloša un žēlsirdīga.

Nulles tolerance pret izmantošanām

Daži jaunieši, turpretī, neko negaida no Baznīcas. Viņi grib, lai tā liek viņus mierā. Dokumentā tiek atzīts, ka tam ir savi iemesli – seksuālie un ekonomiskie skandāli, ordinēto kalpotāju kompetences trūkums un nespēja saprast jauniešus, kā arī pašas Baznīcas grūtības pamatot savu doktrinālo un ētisko nostāju mūsdienu sabiedrības priekšā. Jaunieši pieprasa, lai Baznīca nostiprina savu "nulles tolerances" politiku attiecībā uz seksuālās izmantošanas gadījumiem.

Septiņi atslēgas vārdi

1. Klausīšanās. Jaunieši grib, lai viņus uzklausītu ar empātiju, tur, kur tie atrodas. Viņi vēlas, lai tiktu ņemts vērā viņu viedoklis.

2. Līdzgaitniecība. Runa ir par garīgo, psiholoģisko, intelektuālo un pastorālo līdzgaitniecību. "Instrumentum Laboris" autori uzsver, ka tas ir Baznīcas uzdevums un tās ir jauniešu tiesības. Centrālā  vieta tiek ierādīta ģimenei.

3. Atgriešanās. Dokuments pievērš uzmanību vairākām šī vārda nozīmēm. No vienas puses, tajā tiek runāts par problēmu, ar ko saskaras tie jaunieši, kuri ir mazākumā un ir pakļauti vairākuma spiedienam un prasībai atgriezties. No otras puses, runa ir arī par atgriešanos izglītības laukā – par prasību pēc tā, lai visas formācijas struktūras un to locekļi vairāk investētu integrālajā formācijā un lai, tādējādi, nodotu tālāk ne tikai zināšanu saturu, bet arī būtu cilvēciskā brieduma liecinieki. Dokumentā tiek skarts jautājums arī par "ekoloģisko atgriešanos".

4. Izšķiršana. Ar to tiek domāts "Baznīcas, kas iziet, stils", lai atbildētu jauniešu prasībām. Kāds jaunietis raksta: "Šobrīd es atrodos it kā kāda mūra priekšā, nespējot piešķirt savai dzīvei dziļāko jēgu". Izšķiršana sniedz "garīgu dinamiku", lai spētu "saskatīt un pieņemt Dieva gribu konkrētās situācijās" – lasām dokumentā.

5. Izaicinājumi. Šajā kontekstā tiek runāts par reliģiska rakstura diskriminācijām, rasismu, nabadzību, atkarībām, huligānismu, seksuālo izmantošanu, korupciju, vientulību utt. Jauniešiem šodien nākas saskarties ar neskaitāmiem izaicinājumiem. Šeit tiek risināta arī jauno tehnoloģiju neadekvātas izmantošanas problēma, norādīts uz īpaši bīstamo "dark web" fenomenu, kā arī aplūkots migrācijas jautājums. Dokumenta autori aplūko arī virkni pozitīvo izaicinājumu.

6. Aicinājums. Tad, kad runa ir par pastorālo darbu aicinājumu laukā, ar to bieži vien tiek saprasta tāda darbība, kas ir vērsta uz garīgo aicinājumu veicināšanu. Līdz ar to jauniešos veidojas aizspriedumi un ierobežota vārda "aicinājums" izpratne. "Instrumentum Laboris" mudina paplašināt apvāršņus, jo katram jaunietim ir savs aicinājums.

7. Svētums. Sinodes dokuments noslēdzas ar pārdomām par svētumu. Tajā uzsvērts, ka jaunība ir laiks, ko var veltīt svētumam. Visi svētie reiz ir bijuši jauni. Iepazīstot viņu dzīvi, mūsdienu jauniešiem būs iespēja dzīvināt sevī cerību. Pāvests Francisks noslēguma lūgšanā novēl, lai jaunieši drosmīgi ņem savu dzīvi rokās, raugās uz visu, kas ir skaists un autentisks, un vienmēr saglabā brīvu sirdi.

19 jūnijs 2018, 16:01