Meklēt

Francisks: lūgsimies par visiem, kas cieš no kara

Pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks teica īsu uzrunu. Apsveicis ticīgos, kas bija sapulcējušies pilsētas laukumā, pāvests pateicās Triestes bīskapam par auglīgo sadarbību pastorālās vizītes sagatavošanā, nodrošinot liturģijas un citu pasākumu norisi, un apliecināja tuvību slimniekiem, ieslodzītajiem, migrantiem un tiem, kuri nonākuši grūtībās.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Trieste ir viena no tām pilsētām, kuru aicinājums ir uzņemt un vienot dažādu tautību cilvēkus, īpaši tādēļ, ka tā ir svarīga ostas pilsēta, un arī tādēļ, ka atrodas krustcelēs starp Itāliju, Centrāleiropas valstīm un Balkāniem, - uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" sacīja pāvests.

Francisks norādīja, ka Baznīcas un sabiedrības izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp viesmīlību un stabilitāti, pieņemšanu un identitātes saglabāšanu. "Tāpēc es vēlos teikt: jums ir viss, kas nepieciešams, lai stātos pretī šim izaicinājumam! Kā kristiešiem mums ir Evaņģēlijs, kas piešķir jēgu un cerību mūsu dzīvei, un kā pilsoņiem jums ir Konstitūcija, kas ir uzticams "kompass" demokrātijas ceļā", atgādināja Svētais tēvs.

Pāvests aicināja Triestes iedzīvotājus drosmīgi iet uz priekšu, stiprināt apņemšanos lūgties un strādāt miera labā. "Lūgsimies par nomocīto Ukrainu, Palestīnu un Izraēlu, par Sudānu, Mjanmu un visām tautām, kas cieš no kara. Lūgsimies uz Vissvētāko Jaunavu Mariju, kura tiek godināta kā Māte un Karaliene", mudināja pāvests.

08 jūlijs 2024, 11:30

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Pēdējie 'Kunga eņģelis'

Lasīt visu >