Meklēt

2024.06.15 Pāvesta tikšanās ar pasaules nozīmīgāko uzņēmumu un banku administratīvajiem delegātiem 2024.06.15 Pāvesta tikšanās ar pasaules nozīmīgāko uzņēmumu un banku administratīvajiem delegātiem  (Vatican Media)

Francisks pieņem lielo uzņēmumu un banku administratīvos delegātus

Sestdien, 15. jūnijā, pāvests tikās ar lielo uzņēmumu un banku administratīvajiem delegātiem. Francisks atzīmēja, ka funkcijas, ko viņi veic, ir aizvien izšķirošākas ne tikai ekonomiskajā, bet arī sociālajā un politiskajā dzīvē.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Lielie uzņēmumi iespaido starptautisko attiecību dinamiku. “Jūs pieņemat lēmumus, kas atstāj ietekmi uz tūkstošiem un tūkstošiem strādnieku un investoru, un tas notiek aizvien globālākā līmenī,” teica pāvests. Nevienam nav noslēpums, ka ekonomiskā vara savijas ar politisko varu. Lielie uzņēmumi ietekmē arī valstu valdību likteņus, nacionālo un starptautisko sabiedrības politiku, attīstības ilgtspējību.

Pāvests aicināja lielos uzņēmējus un baņķierus kritiski raudzīties uz realitāti, kurā norit viņu ikdiena, ar atbildību izvērtēt savu izvēļu tiešās un netiešās sekas. Tāpēc Romas bīskaps norādīja uz trim izaicinājumiem – rūpēm par vidi, nabadzīgajiem un jauniešiem.

“Visvairāk aicinu jūs savas uzmanības un atbildības centrā likt vidi un zemi,” teica Francisks. Viņš atzīmēja, ka “dzīvojam smagā vides krīzes laikā, ko izraisa daudzi subjekti un faktori, ieskaitot arī ekonomiskās un uzņēmējdarbības izvēles, kas ir izdarītas gan vakar, gan šodien.” “Nepietiek ar to, ka tiek ievēroti valstu likumi, kas tiek piemēroti pārāk lēni, ir nepieciešamas inovācijas par labu nākotnei, ko var izdarīt ar drosmīgām un tālredzīgām izvēlēm, un kas ir atdarināšanas cienīgas. Šodien uzņēmēju inovācijām vispirms ir jābūt par inovācijām, līdz ar kurām tiek izrādītas rūpes par kopējo namu,” teica pāvests.

Otrkārt, Pētera pēctecis aicināja neaizmirst visnabadzīgākos un atstumtos. Viņš izcēla atkārtotu izejvielu izmantošanas un atkritumu pārstrādes nozīmi. Pakavējies pie šodien izplatītās “atkritumu kultūras”, Svētais tēvs aicināja uzņēmējus iekļaut nabadzīgos savos uzņēmumos, palīdzēt viņiem kļūt par resursu kopējā labumā. “Sapņoju par pasauli, kurā atstumtie var kļūt par pārmaiņu virzītājspēku, taču, man šķiet, ka to jau ir īstenojis Jēzus. Vai jums tā nešķiet?” vaicāja pāvests.

Trešais punkts – jaunieši. Francisks norādīja, ka viņi bieži vien ir mūslaiku nabadzīgie – nabadzīgie resursu, iespēju un nākotnes ziņā. Paradoksālā veidā jauniešu nabadzība ir izplatīta gan tajās zemēs, kur viņu ir daudz, gan arī tajās, kā, piemēram, Itālija, kur jauniešu ir maz, jo maza ir dzimstība. Romas bīskaps aicināja uzņēmējus dāsni uzņemt jauniešus, neraugoties uz to, ka viņiem trūkst pieredzes un nepieciešamo kompetenču, jo katru darbu iemācāmies darot.

Tikšanās noslēgumā, pirms dot savu svētību, pāvests novēlēja, lai Kungs palīdz uzņēmējiem izmantot savu atbildību, pieņemot drosmīgas izvēles par labu videi, nabadzīgajiem un jauniešiem. Viņš apliecināja, ka tas būs visauglīgākais ieguldījums, tai skaitā ekonomiskais.

15 jūnijs 2024, 17:40