Francisks sarunājas ar bērniem par Trīsvienīgo Dievu

Svētdien, 26. maijā – dienā, kad Baznīca svin Vissvētās Trīsvienības svētkus – pāvests Svētā Pētera laukumā vadīja Euharistijas svinības, kurās piedalījās 50 tk. Pasaules bērnu dienas dalībnieku. Francisks viņiem atgādināja par Tēva bezgalīgo mīlestību, kopā ar viņiem lūdzās “Esi sveicināta”, aicināja visus lūgties par mieru un paziņoja otrās Pasaules bērnu dienas laiku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētā Pētera laukumā plīvoja visdažādāko krāsu karogi, jo Pasaules bērnu dienas dalībnieki bija ieradušies no 101 valsts, tai skaitā, Ukrainas un Palestīnas. Homīlijā pāvests īpaši vērsās pie vismazākajiem svētceļniekiem un sarunājās ar viņiem par Trīsvienīgā Dieva noslēpumu. Mēs esam šeit, lai lūgtos, lai kopā lūgtu Dievu – viņš sacīja. Cik ‘dievu’ ir? Tikai viens Dievs trijās personās: Tēvs, kurš mūs visus radīja, kurš mūs ļoti mīl, Dēls un Svētais Gars.

“Kāds ir Dēla vārds?” – turpināja Francisks. Jēzus. Mēs lūdzam Jēzu, lai Viņš pavada mūs mūsu dzīvē un palīdz mums augt. Un mēs lūdzam Jēzu mums palīdzēt, būt kopā ar mums, un tad, kad mēs ejam pie Svētās Komūnijas, mēs saņemam Jēzu un Jēzus mums piedod visus mūsu grēkus.

“Vai tā ir taisnība, ka Jēzus piedod visu?” jautāja pāvests. “Vai Jēzus piedod vienmēr? Vai Viņš piedod pat visbriesmīgākajiem grēciniekiem?” “Jā”, atbildēja bērni. “Neaizmirstiet to: Jēzus piedod visu un vienmēr piedod, un mums ir jābūt pazemīgiem, lai lūgtu piedošanu”, uzsvēra Svētais tēvs. “Piedod man, Kungs, es esmu rīkojies nepareizi. Es esmu vājš. Dzīve man ir sagādājusi grūtības, bet Tu visu piedod. Es vēlos mainīt savu dzīvi, un Tu man palīdzi”.

Pievēršoties Svētajam Garam, Francisks atzina, ka to nav viegli saprast, “jo Svētais Gars ir Dievs, Viņš ir mūsos”. “Mēs saņemam Svēto Garu Kristībā, mēs saņemam to sakramentos. Svētais Gars ir tas, kas mūs pavada dzīvē”. Svētais Gars pamudina mūsu sirdi uz labo, bet tad, kad rīkojamies slikti, Viņš mums iekšēji aizrāda. Pāvests atgādināja, ka Svētais Gars mums dod arī spēku, stiprina mūs grūtībās.

Tātad, dārgie brāļi un māsas, zēni un meitenes, mēs visi esam laimīgi, jo ticam. Ticība dara mūs laimīgus. Un mēs ticam Dievam, kurš ir «Tēvs, Dēls un Svētais Gars». Teiksim visi kopā: «Tēvs, Dēls un Svētais Gars». Tēvs, kas mūs radīja, Jēzus, kas mūs izglāba, un Svētais Gars, kas dara?

Noslēdzot savu īso improvizēto homīliju, pāvests bērniem jautāja, kāds ir visu ticīgo Mātes, kura ir debesīs, vārds. Uz jautājumu “Vai jūs zināt, kā lūgt Jaunavu Marija?” skanēja atbilde “Jā”. Pēc tam visi kopā lūdzās “Esi sveicināta” lūgšanu.

Visbeidzot pāvests aicināja ikvienu bērnu lūgties par saviem vecākiem, vecvecākiem un slimajiem bērniem, no kuriem daudzi bija klāt Svētā Pētera laukumā, kā arī par mieru pasaulē. Ar lūgšanu “Kunga eņģelis” noslēdzās šī pirmā Pasaules bērnu diena, kas tika atklāta sestdienas vakarā Romas Olimpiskajā stadionā 50 000 cilvēku klātbūtnē. Pāvests arī paziņoja otrās Pasaules bērnu dienas laiku. Tās svinības notiks 2026. gada septembrī, pēc jubilejas gada.

26 maijs 2024, 18:11