Jēzus dziedina slimos Jēzus dziedina slimos 

Ciešanas var pārvarēt tikai ar mīlestību

23. maija rītā pāvests Francisks tikās ar divu ģenerālkapitulu dalībniecēm – Jēzus Sirds kopienas māsām, kuras kalpo slimajiem, un Svētā Kamila meitu kongregācijas loceklēm.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Romas bīskaps pateicās klostermāsām par viņu pašaizliedzīgo kalpošanu slimajiem un trūcīgajiem, norādot, ka kapitula laiks ļauj atvērties Kunga gaismai, saskatīt Viņa gribu un atjaunot savu uzticību Baznīcai. Šajā ceļā māsām nevajadzētu baidīties no grūtībām, bet viņas ir aicinātas riskēt, sekojot kopienu dibinātāju harizmai: šīs drosmīgās askētes, Svētā Gara vadītas, bez liekiem aprēķiniem, “ar svētu neprātīgu mīlestību” veltīja sevi vistrūcīgākajiem.

Pāvests norādīja, ka mūsdienu māsas cenšas iesaistīt visus – pacientus, ģimenes, ārstus, medmāsas, brīvprātīgos – kopienas atmosfērā, kurā katrs dod savu ieguldījumu citu labā. “Tas ir skaisti, jo šādā veidā visi tiek dziedināti kopā, katrs atbilstoši savām vajadzībām un brūcēm. Nekad neaizmirsīsim, ka ikvienam ir vajadzīga dziedināšana, ka rūpes vienam par otru nāk par labu visiem, dziedinot ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli”, sacīja Francisks.

Svētais tēvs mudināja māsas stiprināt savu ticību, ar prieku izrādīt iniciatīvu kalpošanā un drosmīgi izmantot savu cēlo un bagāto mantojumu, atbildot jauniem izaicinājumiem.

23 maijs 2024, 13:49