Meklēt

Vatican News

Ar mīlestības spēku tumsu pārvērst gaismā

Svētdienas pusdienlaikā, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests pateicās ungāru tautai par viņa uzņemšanu. Francisks novēlēja, lai Kristus krusta zīme šai zemei ir “tilts starp pagātni un nākotni”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pēc Euharistijas svinībām Varoņu laukumā, Budapeštā, līdz ar kurām noslēdzās 52. Starptautiskais Euharistiskais kongress, pāvests kopā ar klātesošajiem skaitīja lūgšanu “Kunga eņģelis”. Viņš sirsnīgi pateicās laicīgajai un Baznīcas vadībai, katoļticīgajiem un citu konfesiju kristiešiem, kā arī visiem, kuri piedalījās šī kongresa rīkošanā. Atsaucoties uz kongresa himnas vārdiem, Svētais tēvs pievērsās krusta nozīmei šīs nācijas dzīvē un mudināja ungārus būt Dieva bezgalīgā maiguma lieciniekiem. “Mūsdienās, dzīvojot mīlestības badā, vīrieši un sievietes ilgojas tapt pabaroti”, viņš atgādināja. Francisks arī pastāstīja, ka šajā dienā Varšavā notiek divu Dieva kalpu beatifikācijas svinības. Viens no viņiem ir komunistiskā režīma upuris, Polijas primass, kardināls Stefans Višinskis.

Sekota uzrunas pilnais teksts (tulkoja Silvija Indriksone):

Dārgie brāļi un māsas,

            Vārds “Euharistija” nozīmē “pateicība”, un, noslēdzot Starptautisko Euharistisko kongresu un manu vizīti Budapeštā, es no sirds vēlos jums pateikties. Pateicos lieliskajai Ungārijas kristiešu saimei, ko ietver gan tās rituāli, vēsture, tās brāļiem un māsām, gan katoļu, gan citām konfesijām - visiem, kas dodas ceļā uz pilnīgu vienotību. Sirsnīgi sveicu savu brāli, patriarhu Bartolomeju, kas mūs pagodinājis ar savu klātbūtni. Īpašs paldies maniem mīļajiem brāļiem bīskapiem, priesteriem, konsekrētajiem vīriešiem un sievietēm un jums visiem, dārgie ticīgie! Īpašs paldies tiem, kas tik smagi strādāja, lai taptu Euharistijas kongress un šīs dienas svētki.

            Atkārtoti pateicoties civilās varas un reliģiju vadītājiem, kas mani uzņēma, es vēlos teikt köszönöm [paldies] tev, Ungārijas tauta. Kongresa himna jums atgādināja: “Tūkstoš gadu krusts bija jūsu pestīšanas balsts. Lai Kristus zīme arī jums ir solījums par labāku nākotni." Tieši to es novēlu jums: lai šis krusts būtu jūsu tilts starp pagātni un nākotni. Reliģiskās jūtas ir šīs nācijas spēks, tik ļoti saistītas ar tās saknēm. Taču zemē ieraktais krusts ne tikai aicina mūs labi iesakņoties, bet arī pacelt un izstiept rokas pretī ikvienam. Krusts mūs mudina saglabāt savas saknes stingras, taču bez aizsargāšanās; smelties no avotiem, atvērt sevi, lai veldzētu mūsdienu vīriešu un sieviešu slāpes. Es jums novēlu būt: stabiliem un atvērtiem, iesakņotiem un uzmanīgiem. Isten éltessen! [Lai Dievs jūs svētī!] “Misijas krusts” ir šī Kongresa simbols: lai tas jūs vada, ka varat ar savām dzīvēm sludināt Dieva bezgalīgā maiguma pret ikvienu atbrīvojošo Evaņģēliju. Mūsdienās, dzīvojot mīlestības badā, vīrieši un sievietes ilgojas tapt pabaroti.

            Šodien Varšavā, netālu no šejienes, tiek pasludināti par svētīgiem divi Evaņģēlija liecinieki: kardināls Stefans Višinskis un Elizabete Čacka, Franciskāņu māsu kalpoņu no Krusta dibinātāja. Viņi abi ar krustu bija pazīstami tieši: kardināls Višinskis, Polijas primass, kas tika arestēts un ielikts cietumā, vienmēr bija drosmīgs gans pēc Kristus sirds un brīvības un cilvēka cieņas vēstnesis. Māsa Elizabete, kura jaunībā zaudēja redzi, visu savu dzīvi veltīja palīdzībai neredzīgajiem. Lai šo jauno svētīgo piemērs mudina mūs ar mīlestības spēku pārvērst tumsu gaismā.

            Visbeidzot, šajā dienā, kad mēs godinām vissvētāko Marijas vārdu, lūgsimies “Kunga eņģelis”. Senatnē ungāri aiz cieņas neizrunāja Marijas vārdu, bet sauca viņu karalienes goda titulā. Lai “Svētīgā Karaliene, jūsu senā aizbildne” jūs pavada un svētī! No šīs lieliskās pilsētas mana svētība nāk visiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem, veciem cilvēkiem un slimajiem, nabadzīgajiem un atstumtajiem. Kopā ar jums un jums es saku: Isten, áldd meg a magyart! [Lai Dievs svētī Ungārijas tautu!]

12 septembris 2021, 14:30

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Pēdējie 'Kunga eņģelis'

Lasīt visu >