Meklēt

Vatican News

Pāvests no Džemelli slimnīcas: lai veselības aprūpe būtu pieejama visiem

Pirmo reizi sava pontifikāta laikā pāvests Francisks lūgšanu "Kunga eņģelis" skaitīja no Romas Džemelli slimnīcas, kur pirms nedēļas viņam veikta resnās zarnas operācija. Svētais tēvs uzsvēra, ka hospitalizācijas dienās viņam bija iespēja novērtēt labas veselības aprūpes nozīmi. Pāvests pateicās ārstiem un medicīnas personālam par aprūpi, bet cilvēkiem visā pasaulē par garīgo tuvību un lūgšanu atbalstu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunājot Romas Džemelli slimnīcas pagalmā sapulcējušos cilvēkus, pāvests Francisks teica: "Es priecājos, ka varu turpināt svētdienas "Angelus" tikšanos arī šeit, no Džemelli slimnīcas. Es pateicos jums visiem. Šajās dienās es ļoti izjutu jūsu garīgo tuvību un jūsu lūgšanu atbalstu. Pateicos no visas sirds!"

Šodienas Evaņģēlijā teikts, ka Jēzus mācekļi, kurus Viņš sūta pasaulē, "daudzus slimos svaidīja ar eļļu un darīja veselus" (Mk 6,13). Šī "eļļa" ir Slimnieku svaidīšanas sakraments, kas sniedz mierinājumu garam un miesai. Taču šī "eļļa" ir arī uzklausīšana, līdzcietība, cilvēku maigums, kuri aprūpē cietošu personu. Tas ir kā glāsts, kas ļauj mums justies labāk, mazina sāpes un sniedz atvieglojumu. Mums visiem agri vai vēlu ir vajadzīga šāda "svaidīšana", un mēs visi to varam dāvāt citiem cilvēkiem, piemēram, apmeklējot, piezvanot, pasniedzot roku tiem, kam nepieciešama mūsu palīdzība.

“Šajās dienās, kuras pavadu slimnīcā, esmu pieredzējis, cik svarīgs ir labs un visiem pieejams veselības aprūpes pakalpojums, kā tas ir Itālijā un citās valstīs, - teica pāvests. Cik svarīga ir veselības aprūpes sistēma, kas nodrošina efektīvu un visiem pieejamu pakalpojumu. Mēs nedrīkstam pazaudēt šo dārgo labumu. Mums tas ir jāsaglabā! Un to ir jādara visiem, jo šis dārgums kalpo visiem un tas pieprasa ikviena ieguldījumu.”

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs pauda savu atzinību un izteica uzmundrinājuma vārdus ārstiem, veselības aprūpes speciālistiem un slimnīcas personālam. "Lūgsimies par visiem slimniekiem, īpaši par tiem, kas atrodas grūtākā situācijā, lai neviens nejustos vientuļš, lai katrs slimnieks varētu saņemt uzklausīšanas, garīgās tuvības un aprūpes svaidījumu. Mēs to lūdzam ar Jaunavas Marijas, mūsu Mātes un slimnieku veselības starpniecību", – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests.

11 jūlijs 2021, 12:40

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Pēdējie 'Kunga eņģelis'

Lasīt visu >