Meklēt

Mise pie Jāņa Pāvila II kapa viņa 100. dzimšanas dienā, 18.05.2020 Mise pie Jāņa Pāvila II kapa viņa 100. dzimšanas dienā, 18.05.2020 

Pāvests Francisks svin Euharistiju pie svētā Jāņa Pāvila II kapa

Pirmdien, 18. maijā, svētā pāvesta Jāņa Pāvila II simtajā dzimšanas dienā, Francisks celebrēja Euharistiju pie viņa kapa Svētā Pētera bazilikā. Viņš uzvēra, ka Jānis Pāvils II bija lūgšanas vīrs, tuvs cilvēkiem un taisnīgs un žēlsirdīgs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lai žēlsirdībā bagātais Dievs, kurš aicināja svēto Jāni Pāvilu II vadīt visu Baznīcu, palīdz mums, viņa mācības stiprinātiem, paļāvīgi atvērt savas sirdis Kristus, vienīgā cilvēka Pestītāja, pestīšanu nesošajai žēlastībai – lūdzās pāvests.

Homīlijā viņš atgādināja, ka Kungs mīl savu tautu, un tad, kad Viņš savā mīlestībā sūtīja Izraēļa tautai pravieti, tauta apliecināja, ka Kungs to ir apmeklējis, jo mīl. To pašu sacīja pūlis, kas sekoja Jēzum. To pašu varam sacīt arī mēs: Pirms simts gadiem Kungs apmeklēja savu tautu, sūtīja tai Dieva vīru, sagatavoja viņu bīskapa kalpojumam, lai viņš vadītu Baznīcu. Kungs mīl savu tautu, Viņš to apmeklēja un sūtīja tai savu ganu.

Francisks norādīja uz trīs labā gana iezīmēm, ko atrodam pāvestā Jānī Pāvilā II. Tā ir lūgšana, tuvība tautai un taisnības mīlestība. Pirmā iezīme – lūgšana. Svētais Jānis Pāvils II bija Dieva vīrs tāpēc, ka viņš lūdzās. Neraugoties uz lielo aizņemtību, viņš ļoti daudz lūdzās. Viņš labi apzinājās, ka bīskapa pirmais uzdevums ir lūgšana, un viņš to pildīja. Viņš mācīja, ka bīskapam, vakarā veicot sirdsapziņas izmeklēšanu, vajadzētu sev pajautāt: Cik stundas es šodien lūdzos?

Otrā iezīme – tuvība tautai. Jānis Pāvils II nebija atrauts no tautas. Tieši pretēji, viņš nāca pretī visiem cilvēkiem, tos meklēja, apbraukādams visu pasauli. Viņš bija līdzās visiem cilvēkiem. Viņš bija tuvs visiem – lielajiem un mazajiem, tuvajiem un tālajiem. Tuvība ir viena no Dievam raksturīgajām iezīmēm, kas visspožākā veidā atklājās Jēzū.

Trešā iezīme – taisnības mīlestība. Runa ir par pilnīgu taisnību. Svētais Jānis Pāvils II bija vīrs, kurš patiešām tiecās pēc taisnības, pēc sociālās taisnības, pēc taisnības, kas izskauž karus. Līdz ar to viņš bija žēlsirdīgs vīrs, jo taisnība un žēlsirdība vienmēr ir kopā – skaidroja Francisks. Taisnība un žēlsirdība ir nešķiramas, tās nevar pastāvēt viena bez otras. Jāpadomā, cik daudz šis svētais darīja, lai cilvēki izprastu Dieva žēlsirdību, kā viņš izplatīja svētās Faustīnes Dieva žēlsirdības kultu. “Viņš juta, ka Dieva taisnībai bija šis žēlsirdības veidols, šī žēlsirdības attieksme. Un tā ir dāvana, ko viņš mums atstāja: taisnību-žēlsirdību un taisnīgo žēlsirdību”, sacīja Francisks.

Pāvests aicināja lūgties, lai Jānis Pāvils II dod mums visiem, īpaši Baznīcas ganiem, lūgšanas žēlastību, tuvības žēlastību un taisnības-žēlsirdības, žēlsirdības-taisnības žēlastību.

Svētās Mises noslēgumā Francisks lūdzās, lai Dievs iededz mūsos žēlsirdības liesmu, kas bez mitas uzturēja svētā Jāņa Pāvila II dzīvi un lika viņam sevi sadedzināt Baznīcas labā.

Kopā ar pāvestu Francisku Euharistiju pie Jāņa Pāvila II kapa celebrēja Svētā Pētera bazilikas arhipriesteris, kardināls Andžolo Komastri, Vatikāna labdarības biroja vadītājs, poļu tautības kardināls Konrāds Krajevskis, Pjero Marini, kurš Jāņa Pāvila II pontifikāta laikā 18 gadus bija liturģisko ceremoniju meistars, un Vatikāna valsts sekretariāta trešās sekcijas vadītājs un atbildīgais par Svētā Krēsla diplomātisko personālu – poļu arhibīskaps Jans Romeo Pavlovskis.

Šī bija pāvesta Franciska pēdējā rīta Svētā Mise, kas tika pārraidīta tiešraidē. Translācijas notika kopš 9. marta – tiklīdz pandēmijas dēļ tika atcelti dievkalpojumi ar tautas piedalīšanos. Tā kā no 18. maija ticīgie Itālijā un citās zemēs atkal var piedalīties dievkalpojumos, no 19. maija vairs nenotiks pāvesta Vatikāna viesu nama kapelā vadīto rīta dievkalpojumu tiešraides. Svētais tēvs vēlas, lai mēs atgrieztos pie tuvības ar Kungu kopienā, piedaloties Euharistijā klātienē un saņemot sakramentus. Tai pat laikā, vakar, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, Francisks piekodināja, lai mēs rūpētos par savu un citu veselību un ievērotu šai sakarā noteiktās norādes.

Šodienas Svētās Mises laikā tika atskaņota viena no vispopulārākajām Pasaules Jauniešu dienu dziesmām “Jesus Christ you are my life” (Jēzu Kristu, tu esi mana dzīve). Tā skanēja 2000. gadā, Pasaules Jauniešu dienu vigīlijas laikā, pārpildītajā Tor Vergatas laukumā, Romā. Daudziem no mums joprojām acu priekšā stāv sirmais pāvests Jānis Pāvils II, kurš, pacēlis augšā savas rokas, šūpo tās šīs melodijas ritmā, sekojot līdzi jauniešiem, kuri dzied:

Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja.

Tu esi dzīvība, Tu esi patiesība, Tu esi mūsu dzīve,

kopā ar Tevi staigājot, mēs Tevī mūžam dzīvosim.

18 maijs 2020, 11:00