Meklēt

Foto no PJD Brazīlijā 23.07.2013. Foto no PJD Brazīlijā 23.07.2013. 

Izvēlēti nākošo Pasaules Jauniešu dienu temati

Pāvests ir izvēlējies tematus turpmāko triju Pasaules Jauniešu dienu svinībām – informē Laju, ģimenes un dzīvības dikastērijs. Divas Pasaules Jauniešu dienas tiks svinētas vietējā, bet trešā – starptautiskā līmenī. Tās norises vieta būs Lisabona.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

2020. gadā tiks atzīmēta 35. Pasaules Jauniešu diena par tematu no Lūkasa evaņģēlija: "Jaunekli, es tev saku: celies!" (sal. Lk 7, 14). 36. Pasaules Jauniešu dienas (2021. gads) temats ir ņemts no Apustuļu darbiem: "Celies! Es tevi ieceļu par liecinieku tam, ko tu redzēji" (sal. Apd 26, 16). 37. Pasaules Jauniešu dienas svinības notiks 2022. gadā Lisabonā, un tām Francisks ir izvēlējies šādu tematu: "Marija cēlās un steigšus aizgāja" (Lk 1, 39).

Kā redzam, visos trīs tematos izskan kopīgs aicinājums "celties". Svētais tēvs aicina jauniešus celties un ar steigu atbildēt Kunga aicinājumam izplatīt Labo vēsti, kā to darīja Marija pēc tam, kad bija pateikusi "jā" Kungam. Lūkasa evaņģēlijā lietotais vārds "celties" apzīmē arī augšāmcelšanos un pamošanos dzīvei. Apustuliskajā pamudinājumā "Christus vivit" pāvests aicina jauniešus ļaut sevi skart augšāmcēlušā Kunga spēkam un atgūt iekšēju spēku, spēju sapņot, entuziasmu, cerību un būt nesavtīgiem. Šīs lietas ir raksturīgas jauniešiem.

22 jūnijs 2019, 17:27