Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Jauns katehēžu cikls par Apustuļu darbu grāmatu

Ar lūgšanu varam uzvarēt vientulību, kārdinājumus, aizdomas un atvērt savu sirdi vienotībai – sacīja pāvests 29. maija vispārējās audiences laikā. Šodien viņš iesāka jaunu katehēžu ciklu, veltītu Apustuļu darbu grāmatai. Tajā tiek atklāta brīnišķīgā saikni starp Dieva Vārdu un Svēto Garu, kurš iesāk "evaņģelizācijas laiku".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Apustuļu darbu grāmatā, ko sarakstīja sv. Lūkass, tiek runāts par ceļojumu – sacīja Francisks. Runa ir par Evaņģēlija ceļojumu pa pasauli. Grāmatas galvenie varoņi ir Vārds un Gars. "Dieva Vārds ir dinamisks", norādīja Svētais tēvs. Dieva Vārds ir iedarbīgs. Taču kur slēpjas tā spēks? Sv. Lūkass mums saka, ka cilvēku vārda iedarbīguma iemesls ir nevis retorika, kas ir skaistas runāšanas māksla, bet Svētais Gars, kas ir "Dieva dinamika", Dieva spēks. Pateicoties Svētajam Garam, vārds tiek šķīstīts un dzīvināts. Piemēram, Bībelē atrodam stāstus, cilvēku vārdus.

Kāda ir atšķirība starp Bībeli un vēstures grāmatu? Atšķirība ir tā, ka Bībeles vārdi ir Svētā Gara iedvesmoti.

Svētais Gars dod lielu spēku, citādāku spēku un panāk, lai vārds kļūtu mums par svētuma un dzīvības sēklu, lai tas būtu iedarbīgs. Kad Gars apūdeņo cilvēka vārdus, tie kļūst dinamiski, tas ir, spējīgi aizdedzināt sirdis un sagraut dažādas shēmas, "uzspridzināt" šķelšanās mūrus, novērst pretošanās un pavērt jaunus ceļus – turpināja pāvests. Jēzus saviem mācekļiem apsola, ka viņi tiks "kristīti Svētajā Garā" (Apd 1, 5). Francisks paskaidroja, ka kristība Svētajā Garā ir pieredze, caur kuru mēs ieejam personīgā vienotībā ar Dievu un kļūstam par Viņa pestīšanas darba līdzdalībniekiem. Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu pestīti. Saņemot kristību Svētajā Garā, mēs saņemam drosmi, tas ir, spēju izteikt ne tikai no cilvēka, bet no paša Dieva nākošus vārdus, kuros slēpjas miers, brīvība, spēks un mīlestība pret Kristu un brāļiem. Šajā kontekstā pāvests uzsvēra, ka Kungs mums visu dod par velti un savā laikā. Pestīšanu nevar nopirkt, par to nav jāmaksā. Pestīšana ir par brīvu dota dāvana.

Svētajos Rakstos lasām, ka mācekļi uztraucās un gribēja zināt, kad notiks Jēzus pasludinātie notikumi, bet Jēzus atbild, ka zināt laiku, nav viņu darīšana. Jēzus aicina savējos dzīvot nevis bailēs, bet prast gaidīt, kad pienāks Kunga noliktais laiks. Viņš aicina pašiem "negudrot" savu misiju, bet gaidīt, kad debesu Tēvs piepildīs sirdi ar Svēto Garu, lai varētu iesaistīties Viņa misijā. Apustuļi gaida. Viņi gaida kopā. Viņi izdzīvo šo gaidīšanas laiku kā Kunga saime. Pēdējo Vakariņu namā viņi gaida Svēto Garu.

Apustuļi saņem spēku, pateicoties neatlaidīgai lūgšanai – piebilda Francisks. Viņi ir vienoti lūgšanā un viņi lūdzas neatlaidīgi. Svētais tēvs norādīja, ka tieši pateicoties lūgšanai, varam tikt galā ar vientulību, kārdinājumiem, aizdomām un atvērt savu sirdi vienotībai. Bez tam, svarīga tur ir arī sieviešu un Marijas klātbūtne. Viņas pirmās iemācījās no Kunga liecināt par to, ko nozīmē būt uzticīgām mīlestībā, un atklāja, cik liels spēks ir vienotībai.

29 maijs 2019, 14:18