2019.01.08 Prostituzione, tratta donne, rapimento, maltrattamento, tortura, schiavitù donna 2019.01.08 Prostituzione, tratta donne, rapimento, maltrattamento, tortura, schiavitù donna 

Pāvests lūdzas par cilvēktirdzniecības upuriem

Pāvests aicināja visus labas gribas cilvēkus apvienot spēkus cīņā par cilvēktirdzniecības izskaušanu un palīdzības sniegšanu mūsdienu verdzības upuriem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs uzsvēra, ka šis uzdevums gulstas ne tikai uz atsevišķu valstu vadītāju, bet arī uz kristiešu pleciem. Uzrunas noslēgumā Francisks nolasīja speciālu lūgšanu uz svēto Jozefīnu Bakhitu, cilvēktirdzniecības upuru aizbildni.

Pāvests atgādināja, ka 8. februārī, bijušās āfrikāņu verdzenes piemiņas dienā, Baznīcā notika 5. Vispasaules lūgšanu diena par visu veidu verdzības upuriem. Šogad tās tēma «Visiem kopā pret cilvēktirdzniecību», kas – kā teica Francisks, ir pamudinājums apvienot spēkus cīņā par milzīgā posta izskaušanu. Viņš pateicās visiem, kuri atrodas cīņas pirmajās rindās, sevišķi konsekrētajām personām. Svētā Pētera laukumā klātesošas bija klostermāsas, kuras aktīvi darbojas organizācijā «Talitha Kum». Minētā organizācija darbojas 70 valstīs.

“[Aicinu valstu valdības pieņemt stingrus lēmumus, kas palīdzētu novērst posta iemeslus, un aizsargāt tā upurus. Mēs visi varam un mums vajag sadarboties, atklājot katru vīriešu, sieviešu un bērnu ļaunprātīgās izmantošanas un verdzības gadījumu.]”

Organizācijas «Talitha Kum» koordinatore māsa Gabriēla Bottani norāda, ka cīņā pret seksuāliem noziegumiem un cilvēktirdzniecību ir nepieciešams izveidot starptautisku sadarbības un palīdzības sniegšanas tīklu. Itāļu klostermāsa atgādina, ka šodien cilvēktirdzniecībā ierauti aptuveni 40 miljoni cilvēku. Šī apkaunojošā nozieguma veicēji gadā «nopelna» vairāk nekā 150 miljardus ASV dolāru. Šajās dienās Romā notika kartējie kursi, kuros piedalījās konsekrētās personas no 18 valstīm. «Šodien ir nepieciešams sagatavot cilvēkus, kuri iesaistītos cīņā pret dažādām mūsdienu verdzības formām. Palīdzībai ir jabūt konkrētai. Mēs apzināmies, ka mūsu darbībai ir jābūt koordinētai», saka māsa Bottoni.

11 februāris 2019, 11:41