Meklēt

Vatican News
Vispārējā audience Vispārējā audience  (AFP or licensors)

Pāvests: "Ļaunā dienas ir skaitītas"

Viena lieta ir pilnīgi droša: Dievs mani mīl, Jēzus atdeva par mani savu dzīvību, manī mājo Viņa Gars – sacīja pāvests 27. februāra katehēzes mācībā. Tā arī šoreiz bija veltīta "Tēvs mūsu" lūgšanai. Francisks skaidroja fragmentu: "Svētīts lai top Tavs vārds".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tā kā Romā ziema pamazām atkāpjas, pēdējo nedēļu laikā spīd spoža saule un pa dienu gaiss iesilst jau līdz 20 grādiem, tad trešdienas vispārējās audiences dalībnieki atkal pulcējās Svētā Pētera laukumā. Uzrunājot dažādu pasaules valstu svētceļniekus, pāvests vēlēja, lai, pateicoties lūgšanai, mūsos vairojas paļāvība uz Dievu. Viņš aicināja lūgt žēlastību, lai mēs, kristieši, ar visu savu dzīvi būtu Dieva svētuma liecinieki un nestu Viņa Vārdu pasaulē.

Lūgšana "Tēvs mūsu" sastāv no septiņiem lūgumiem, kurus var iedalīt divās apakšgrupās – skaidroja Francisks. Pirmo trīs lūgumu centrā figurē Dieva Tēva "Tu", bet pārējo četru – "mēs" un mūsu cilvēciskās vajadzības. Pirmajā daļā Jēzus mūs ieved savu nodomu pasaulē, palīdz pievienoties Viņa vēlmēm, kas ir vērstas uz Tēvu: Svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek. Otrajā daļā Viņš ienāk mūsos un kļūst par mūsu vajadzību interpretētāju – mēs lūdzam sev ikdienišķo maizi, grēku piedošanu, palīdzību kārdinājumos un atbrīvošanu no ļaunā.

Pāvests norādīja, ka šeit atrodama katras kristīgās un pat katras cilvēciskās lūgšanas matrica – no vienas puses, lūgties nozīmē kontemplēt Dievu, Viņa noslēpumu, Viņa skaistumu un Viņa labestību, no otras puses, tas nozīmē atklāti un drosmīgi prasīt to, kas mūsu dzīvei ir vajadzīgs. Dievs, tāpat kā mamma, zina visu, kas mums vajadzīgs. Mammām nereti pietiek viena skatiena, lai saprastu, vai viņu bērni ir priecīgi vai noskumuši, atklāti vai kaut ko slēpj. Dievs pazīst mūsu sirdi. Līdz ar to kristīgās lūgšanas pirmais solis ir sevis ielikšana Dieva rokās, atdošanās Viņa providencei.

"Tēvs mūsu" lūgšanas pirmajā lūgumā "Svētīts lai top Tavs vārds" atbalsojas visa Jēzus apbrīna par Tēva skaistumu un lielumu, un vēlme, lai visi Viņu atzīst un mīl kā Tēvu. Reizē tanī izskan lūgums, lai Viņa vārds taptu svētīts mūsos, mūsu ģimenē, mūsu kopienā un visā pasaulē – skaidroja Francisks.

“[Dievs ir tas, kurš svētdara, kurš mūs savā mīlestībā pārveido, bet vienlaikus tie esam arī mēs, kuri ar savu liecību atklājam Dieva svētumu pasaulē, darot klātesošu Viņa vārdu. Dievs ir svēts, bet, ja mēs, mūsu dzīve nav svēta, tad ir liela pretruna. Dieva svētumam ir jāatspoguļojas mūsu darbībās, mūsu dzīvē.]”

Pāvests piebilda, ka Dieva svētums ir spēks, kas izplatās. Mēs lūdzamies, lai iespējami ātrāk sagrūst mūsu pasaules barjeras. Kad Jēzus sāka sprediķot, tad pirmais, kuram nācās "maksāt", bija ļaunais. Ne velti ļaunie gari kliedza: "Ko Tu no mums gribi, Jēzu Nācarieti? Vai atnāci mūs iznīcināt? Tas bija vēl neredzēts svētums, kas izplatījās uz āru kā izplatās ūdens riņķi, kad dīķī iemet akmeni.

"Ļaunā dienas ir skaitītas", uzsvēra Francisks. "Ļaunums nav mūžīgs. Tas vairs nevar mums kaitēt. Stiprais vīrs ir ieradies. Viņš pārņem savu namu (sal. Mk 3, 23-27). Tas ir Jēzus. Viņš dod arī mums spēku ņemt virsroku pār savu iekšējo mājokli. Svētais tēvs piebilda, ka lūgšana aizdzen arī ikvienas bailes. Tēvs mūs mīl, Dēls paceļ savas rokas līdzās mūsējām, Svētais Gars neredzami darbojas pasaules atpestīšanas labā. Līdz ar to mums vairs nav jāsvārstās un jādzīvo nedrošībā. Mēs varam dzīvot pilnīgā drošībā, jo Dievs mūs mīl.

27 februāris 2019, 14:22