Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests mudina paturēt prātā Kristības saņemšanas datumu

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā atgādināja, ka svētdien svinēsim Kunga kristīšanas svētkus. Līdz ar to noslēgsies Ziemassvētku liturģiskais laiks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šo svētku svinības ir iespēja no jauna atklāt savu Kristības žēlastību – norādīja Francisks. Saņemot Kristības sakramentu, mēs kļuvām par kristiešiem – par Dieva bērniem un Kristus Baznīcas locekļiem. Mēs visi zinām savas dzimšanas dienas datumu, bet ne visi zinām, kad saņēmām Kristību. Šai sakarā Svētais tēvs kārtējo reizi aicināja ticīgos – tos, kuri to nezina – noskaidrot, kad tika saņemts Kristības sakraments. To var pajautāt saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, krusttēviem, krustmātēm, vecvecākiem. Kad es piedzimu ticības dzīvei? Kad es tiku nokristīts? Svarīgi to vienmēr paturēt prātā, pateikties Kungam par ticības dāvanu un lūgties, lai Svētais Gars mums palīdz būt drosmīgiem Jēzus lieciniekiem.

09 janvāris 2019, 14:31