Meklēt

Vatican News
Ziemassvētku koncerta mākslinieki Ziemassvētku koncerta mākslinieki  (Vatican Media)

Audiencē pie pāvesta Ziemassvētku labdarības koncerta mākslinieki

Sestdienas, 15. decembra, vakarā Pāvila VI zālē, Vatikānā, notiks grandiozs Ziemassvētku labdarības koncerts. Tā moto: "Veidosim izglītības tīklus". Apmeklētāju vidū ir ielūgti arī daži Romā dzīvojošie migranti un bezpajumtnieki. Piektdien pāvests Francisks pieņēma audiencē koncerta māksliniekus. Uzrunā viņš skaidroja, kāpēc ir nepieciešams veidot tiltus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ziemassvētki ir vienmēr jauns notikums, tāpēc ka mēs tiekam aicināti atdzimt ticībā, atvērties cerībai un atkal iedegt mīlestības liesmu – uzsvēra Svētais tēvs. Kristus pirms 2000 gadiem piedzima konkrētā kultūras kontekstā. Šodien Ziemassvētki tiek svinēti visās pasaules malās saskaņā ar dažādām tradīcijām. Pāvests norādīja, ka sevišķi šogad mēs esam aicināti pievērst uzmanību daudzo vīriešu, sieviešu un bērnu – migrantu un bēgļu stāvoklim. Tie ir cilvēki, kuri bēg no kariem un no sociālās netaisnības un klimata pārmaiņu izraisītās nabadzības. Viņi atstāj visu – mājas, savus vecākus un tēvzemi un dodas nezināmā virzienā. Lai spertu šādu soli, tiešām ir jānonāk ļoti smagā situācijā – atzina Francisks.

Svētais tēvs atgādināja, ka arī Jēzus ieradās "no citas vietas". Viņš, būdams Dieva Dēls, ieradās šai pasaulē, kurā mēs dzīvojam ar saviem trūkumiem un grēkiem, ieradās mūsu vidū, lai dāvātu mums Vissvētākās Trīsvienības mīlestību. Būdams cilvēks, Viņš mums parādīja mīlestības "ceļu", kas ir nekas cits kā pazemīgas kalpošanas ceļš, kas sniedzas līdz pat savas dzīvības atdevei.

Kad Hēroda dusmas vēlās pār Betlēmi, Nācaretes Svētajai Ģimenei nācās piedzīvot vajāšanu bailes. Dieva vadīta, tā devās meklēt patvērumu Ēģiptē. Tādā veidā mazais Jēzus mums atgādina, ka puse mūsdienu bēgļu ir bērni. Viņi ir cilvēku pieļauto netaisnību nevainīgie upuri – norādīja pāvests. Šīm traģēdijām Baznīca atbild ar dažnedažādām solidaritātes, aprūpes un viesmīlības iniciatīvām.

“Darāmā vienmēr ir daudz. Mums ir jāatvieglo daudzās ciešanas un jārisina daudzās problēmas. Vajadzīga labāka koordinācija, jārīkojas organizētāk, lai palīdzība sasniegtu katru cilvēku, grupu un kopienu, atbilstoši brālībai, kas saista visus cilvēkus. Lūk, tāpēc ir nepieciešams veidot tiltus.”

Uzrunas turpinājumā Francisks skaidroja, ka ir jāveido izglītības tilti, lai izglītotu vismazākos migrantus, lai kādu dienu arī viņi varētu strādāt un, kā apzinīgi pilsoņi, veicinātu kopējo labumu. Vienlaikus, mums visiem ir jākļūst viesmīlīgākiem un solidārākiem, lai, sastopot migrantus un bēgļus, nenonāktu līdz vienaldzībai vai nejūtībai pret viņu ciešanām.

Veidot izglītības tiltus nozīmē dot cilvēkiem iespēju piecelties kājās, atgūt savu cieņu un atkal stingri un droši nostāties uz ceļa, lai tiktu galā ar dzīves pārbaudījumiem un spētu novērtēt savus talantus un spējas.

Izglītības tiltu veidošana būtu reāls risinājums tam, lai tiktu plaši atvērti bēgļu nometņu vārti un jaunie migranti varētu iesaistīties savas jaunās sabiedrības dzīvē, kur tie sastaptos ar solidāru un nesavtīgu attieksmi un tādu pašu izrādītu arī no savas puses.

Noslēgumā Francisks pateicās solidaritātes projektu autoriem un novēlēja koncerta māksliniekiem sasildīt katra cilvēka sirdi un piepildīt to ar Ziemassvētku maigumu.

Jāpaskaidro, ka minētais koncerts Vatikānā šogad notiek, lai atbalstītu divus projektus. Pie pirmā strādā saleziāņi Ugundā, kas ir uzņēmusi daudzus bēgļus no militāro konfliktu plosītajām kaimiņzemēm. Palabekas nometnē, kur šobrīd uzturas 40 tk. bēgļu, saleziāņi grib investēt jauniešu profesionālajā formācijā. Otrā projekta ietvarā palīdzību saņems bērni un jaunieši Irākā. Koncertu rīko Katoliskās Izglītības kongregācija.

14 decembris 2018, 14:55