Meklēt

2018.06.28 Federazione Italiana Nuoto CPF 2018.06.28 Federazione Italiana Nuoto CPF 

Francisks: sportā liela loma ir savstarpējai palīdzībai

28. jūnijā pāvests tikās ar Itālijas Peldēšanas federāciju un sportistiem, kas piedalās trofejas “Sette Colli” – “Septiņi pakalni” izcīņā. Francisks atzīmēja, ka šais sporta sacensību dienās viņi ne tikai uzrāda tehniskos rezultātus, bet arī liecina par disciplīnu, veselīgu cīņas sparu un darbu komandā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Sportisti rāda, kādus mērķus var sasniegt caur treniņu, kurš nozīmē milzīgu darbu un veselu virkni atteikšanos. Tas viss kalpo par dzīves lekciju citiem, jo īpaši vienaudžiem. Peldēšana, tāpat kā visas sporta aktivitātes kļūst par cilvēcisko un sociālo vērtību ieaudzināšanas iespēju, lai līdz ar ķermeni attīstītu arī raksturu un gribu, un iemācītos pazīt un pieņemt citam citu.

Pāvests lika uzsvaru uz darba komandā aspektu. Peldēšana pārsvarā ir individuāls sports, taču praktizēt to kādā sporta klubā, vai pat nacionālā līmenī, kļūst par komandas pieredzi, kurā liela loma ir sadarbībai un savstarpējai palīdzībai. Pie tam, ir peldēšanas stafetes un bumbas spēle, kas ir klasiska komandas spēle. Francisks jo īpaši pieminēja sinhrono peldēšanu, nosaucot to par spēles komandā patiesu eksaltāciju. “Šeit viss ir harmonijā, visnoslīpētākais sniegums tiek sasniegts, kad visi sportisti kustas, veidojot vienu kopīgu kustību,” šādi sinhrono peldēšanu raksturoja pāvests. Viņš atzina, ka tas patiešam fascinē un vienkāršam skatītājam liekas pat neiespējami. Taču, arī tur viss noslēpums ir ne tikai individuālajā prasmē, bet arī savstarpējā izpalīdzībā.

“Runājot par sinhrono peldēšanu nevaru nedomāt par Noemi,” teica pāvests, pieminot pirms dažām dienām Romā traģiski bojā gājušo sportisti. Francisks apliecināja, ka viņš lūdzas par viņu un viņas ģimeni. Sportistus un atbildīgos par sportu, pāvests aicināja būt par labu piemēru saviem vienaudžiem, par piemēru, kas tiem var palīdzēt celt nākotni. Svētais tēvs piebilda, ka sporta valoda ir universāla un tā viegli sasniedz jaunās paaudzes. Tāpēc Francisks iedrošināja sniegt pozitīvu vēstījumu caur sporta aktivitātēm, dodot ieguldījumu arī labākas sabiedrības veidošanā. Svētot Itālijas Peldēšanas federāciju un sportistus, pāvests novēlēja, lai Kungs tiem dod prieku sportot kopā, brālīguma garā.

28 jūnijs 2018, 16:19