Meklēt

Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Euharistijas loģika – saņemt Dieva mīlestību un tajā dalīties

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos, kas Itālijā ir pārcelti uz svētdienu, pāvests norādīja, ka šie svētki ir konkrētas mīlestības skola. 3. jūnijā uz Franciska vadīto lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā ieradās 15 tk. svētceļnieku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kontemplējot Jēzu Euharistijā, mēs kļūstam atvērtāki un gatavi palīdzēt tiem, kuri meklē sapratni, atbalstu, iedrošinājumu vai jūtas atstumti un vieni. Katru reizi, kad mēs svinam Euharistiju, mēs piedzīvojam, kas ir Jaunā Derība, mēs piedzīvojam, ka tā ir pilnīgas vienotības starp Dievu un mums īstenošanās – sacīja Francisks. Euharistija ir Kristus upuris, caur kuru mēs tiekam atpestīti. Zem maizes un vīna zīmēm ir klātesošs pats Jēzus. Lai cik mēs būtu niecīgi un nabadzīgi, tā kā esam šīs Derības līdzdalībnieki, tad mēs piedalāmies vēstures veidošanā tā, kā to vēlas Dievs. Tāpēc Euharistija, kas ir publisks Dieva kults, ir cieši saistīta ar mūsu ikdienas dzīvi.

Pāvests skaidroja, ka pieņemot Jēzus Vissvēto Miesu un dzerot Viņa asinis, mēs kļūstam līdzīgi Viņam un saņemam sevī Viņa mīlestību, ko nedrīkstam skopi paturēt tikai sev. Mēs esam aicināti tajā dalīties. Lūk, Euharistijas loģika – mēs saņemam Viņa mīlestību un dalāmies tajā ar citiem. Kristus klātbūtne ir kā uguns, kas sadedzina mūsos mūsu egoismu un iededz vēlmi kļūt par lauzto maizi un izlieto vīnu savu brāļu labā.

Francisks uzsvēra, ka šī dzīvā Jēzus klātbūtne Euharistijā kļūst par atvērtām durvīm starp svētnīcu un ielām, starp ticību un vēsturi, starp Dieva pilsētu un cilvēku pilsētu.

04 jūnijs 2018, 10:01