Pope Francis angelus Pope Francis angelus 

Pāvests: Arī mēs esam aicināti sludināt Evaņģēliju

Stāvot stingri uz zemes, pacelsim uz augšu savas sirdis, lai spētu drosmīgi sludināt Evaņģēliju konkrētās savas dzīves situācijās, apcerē pirms lūgšanas “Regina Coeli” aicināja Francisks. Runājot par Debeskāpšanas svētkiem, kas Itālijā un daudzās citās valstīs tiek atzīmēti svētdienā, pāvests uzsvēra, ka Jēzus sūta savus mācekļus iet un sludināt Evaņģēliju visām tautām. Viņš sūta arī katru no mums.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Svētais tēvs skaidroja, ka Jēzus, uzticējis mācekļiem misiju sludināt Evaņģēliju, uzkāpa debesīs. Mums šķiet, ka “iet pa visu pasauli” ir pārāk drosmīgs uzdevums, kādu Jēzus bija uzticējis vienkāršiem un nemācītiem cilvēkiem. Šo Dieva plānu varēja īstenot tikai pateicoties žēlastības spēkam, kādu Viņš dāvāja apustuļiem, nosūtot pār viņiem Svēto Garu.

Apustuļi uzsāka darbu, ko turpina viņu pēcteči, sacīja pāvests. Apustuļiem uzticētā misija turpinājās cauri gadsimtiem un turpinās arī šodien. Tās veikšanā ir nepieciešama visu ticīgo līdzdarbība un atbalsts. Caur Kristības sakramentu katrs no mums ir aicināts sludināt Evaņģēliju, atgādināja Francisks.

"Jēzus uzkāpšana debesīs, ar ko sākās Viņa klātbūtnes mūsu vidū jauns veids, mudina mūs atvērt savas acis un sirdis, lai mēs spētu satikt Viņu, kalpot Viņam un liecināt par Viņu. Esam aicināti kļūt par Debeskāpšanas cilvēkiem: vīriešiem un sievietēm, kas meklē un iet kopā ar Kristu, sludinot Viņa pestīšanas vēsti visām tautām. Kristu mēs satiekam savos brāļos, īpaši visnabadzīgākajos un tajos, kuri savā miesā cieš veco un jauno nabadzības veidu radītās brūces. Augšāmcēlušais Kristus sūtīja apustuļus iet un mācīt visas tautas Svētā Gara spēkā. Šodien Viņš sūta mūs tajā pašā spēkā, lai arī mēs nestu pasaulei konkrētas un redzamas cerības zīmes."

14 maijs 2018, 10:28