2014.01.12 battesimi cappella sistina 2014.01.12 battesimi cappella sistina 

Kristības saņemšanas diena ir mūsu atdzimšana diena

Trešdien, 11. aprīlī, pāvests Francisks iesāka kristīgajai dzīvei veltītu katehēžu ciklu. Šī dzīve iesākas ar Kristības sakramenta saņemšanu. Uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus, viņš atgādināja, ka kristīgi dzīvot nozīmē ļaut sevī mājot Jēzum Kristum.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lieldienu liturģiskā laika 50 dienas ir vispiemērotākais brīdis tam, lai mēs pārdomātu, kas ir kristīgā dzīve. Tā ir dzīve, ko saņemam no paša Kristus. Mēs esam tik lielā mērā kristieši, cik lielā mērā ļaujam sevī mājot Jēzum. Lai atjaunotu sevī šo apziņu, vislabāk ir sākt ar pašu principu – sacīja pāvests, vēršoties pie Svētā Pētera laukumā sanākušajiem 22 tk. svētceļnieku no visas pasaules. Līdz ar to, pirmajā kristīgās dzīves tematam veltītajā katehēzē viņš aplūkoja Kristību. Tas ir sakraments, kas mūs ieved kristīgajā dzīvē.

Mēs visi atceramies savas dzimšanas dienas datumu, bet vai zinām, kad saņēmām kristību? – jautāja Francisks. Uzrunā viņš arī atspēkoja visai plaši izplatīto aizbildinājumu, ka bērni, paaugušies, taču paši varēs izvēlēties un pieņemt Kristību. Kāpēc gan būtu jākristī mazu bērnu, kurš tāpat vēl neko nesaprot? Svētais tēvs parādīja, ka šādi aizbildinājumi neiztur kritiku.

Katoliskās Baznīcas katehisms māca, ka Kristība ir "visas kristīgās dzīves pamats". Pateicoties tai, mūsos var iemājot Kristus. Caur Kristības sakramentu mēs tiekam iegremdēti Kristus nāvē un augšāmcelšanā, Viņā radīti no jauna un aicināti jaunai dzīvei. Pār Kristības ūdeni tiek piesaukts Svētais Gars, kurš ir dzīvības devējs. Tāpēc Kristība – pirmais no visiem sakramentiem – ir atdzimšanas zīme.

Svētā Pētera laukumā klātesošajiem audiences dalībniekiem un visiem ticīgajiem pāvests, kā jau to bija darījis dažas citas reizes iepriekš, uzdeva "mājas uzdevumu", proti, uzzināt (ja, gadījumā, tas nav zināms vai ir aizmirsies) savas Kristības datumu un pateikties Kungam par šo tik ļoti svarīgo dienu. Pateicoties Kristībai, mūsos iemājo Kristus un mēs kļūstam par Dieva bērniem, kā arī – par Viņa Miesas, tas ir, Baznīcas locekļiem. Reiz saņemtā Kristība kļūst par gaismu visas mūsu dzīves garumā un ietver sevī prasību, lai mēs staigātu ticības ceļus. Pateicoties šim sakramentam, mēs varam dzīvot vienotībā ar Jēzu un kopā ar visu Baznīcu, katrs atbilstoši savam stāvoklim, piedalīties pasaules pārveidošanas darbā.

Ar šo sakramentu saistās ticības ceļš, ko sauc par katehumenātu – teica Francisks. Tas, protams, attiecas uz pieaugušajiem, kuri lūdz Kristību. Tomēr jau kopš senatnes arī bērni tiek kristīti vecāku ticībā. Daži domā, kāpēc gan būtu bērnu jākristī, jo tāpat viņš neko nesaprot. 'Paaugsies, sapratīs un pats varēs lūgt Kristību.' Taču tas nozīmē, ka mums trūkst paļāvības uz Svēto Garu, jo brīdī, kad bērns tiek kristīts, viņā ienāk Svētais Gars – skaidroja pāvests. Un pateicoties Svētajam Garam šai bērnā jau no mazotnes veidojas kristīgie tikumi, kas vēlāk uzplauks un attīstīsies. Tāpēc visiem bērniem ir jādod šo iespēju saņemt Svēto Garu, kas viņus vadīs visas dzīves garumā. "Neaizmirstiet kristīt bērnus!" piekodināja Francisks.

Tātad, Kristība ir liela dāvana, ko Dievs dāvā gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Lai tā nestu augļus, mums katru dienu ir jāatjauno Kristības solījumi – atgādināja Svētais tēvs.

11 aprīlis 2018, 14:10