Meklēt

Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā Svētā Mise Vatikāna viesu nama kapelā  (Vatican Media)

Kristīgās dzīves ieraugs ir Svētais Gars

Piektdienas, 19. oktobra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās jautājumam par kristiešu liekulību un norādīja, ka kristiešu "ieraugs" ir Svētais Gars. Līdz ar to, īsts kristietis, neraugoties uz grūtībām, vienmēr spēj būt patiesi priecīgs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos un skaidrojot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu (sal. Lk 12, 1-7), Francisks atgādināja, ka Jēzus necieš liekulību. Kungs aicina savus mācekļus sargāties no "farizeju rauga". Šis "raugs" ir liekulība. Farizeji un Likuma zinātāji bija ierāvušies sevī un centās sevi izrādīt. Viņu galvenās rūpes bija pašu drošība, labsajūta un egoisms. Kad kāds viņiem sagādāja neērtības, piemēram, lepras slimnieks vai laupītāju ievainotais cilvēks, kuru glāba labais samarietis, viņi novērš savu skatienu, jo vadās pēc "saviem" likumiem.

“Jēzus saka, ka šis raugs ir bīstams. Uzmanieties! Tā ir liekulība. Jēzus necieš liekulību – šo izlikšanos, kad cilvēka ārējās uzvedības manieres ir skaistas un smalkas, bet iekšā viņš ir nelietības pilns.”

Tāpēc Jēzus saka: 'Ārēji jūs izskatāties skaisti, esat kā balsināti kapu pieminekļi, bet iekšā esat satrūdējuši'. Šis raugs raudzē uz iekšu un liek iet pretī nekurienei, jo egoismā nav nākotnes. Tam, kurš ir ierāvies sevī, nav nākotnes. Turpretī, tajos, kuriem ir citāda veida ieraugs, redzam pilnīgi pretējas lietas. Labais ieraugs raudzē uz āru, un, pateicoties tam, cilvēks kļūst par mantinieku, viņš iemanto Debesu valstību.

Apustulis Pāvils Vēstulē efeziešiem norāda, ka Kristū mēs esam kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki (sal. Ef 1, 11-14). Tas ir mājiens uz tiem cilvēkiem, kuri ir vērsti uz āru. Reizēm, protams, viņi kļūdās, bet viņi izlabo savas kļūdas – skaidroja pāvests. Reizēm viņi krīt, bet ceļas augšā. Reizēm viņi arī grēko, bet tad savu grēku nožēlo. Viņi ir vienmēr vērsti uz āru, uz apsolīto mantojumu. Šie ļaudis dzīvo priecīgi tāpēc, ka tiem ir apsolīta liela laime. Un viņu ieraugs ir Svētais Gars, kas mudina viņus dzīvot Dievam par godu.

Francisks atgādināja, ka Jēzus grib, lai mēs vienmēr ietu uz priekšu ar šo Svētā Gara ieraugu un tiektos pretī apvāršņiem. Jēzus grib, lai mēs, kristieši, neraugoties uz grūtībām, ciešanām, problēmām un kritieniem, vienmēr ejam uz priekšu, cerībā saņemt Viņa apsolīto mantojumu. Šīs cerības ķīla ir pats Svētais Gars. Ja mūsu sirdī mājos Svētais Gars, tad mēs būsim priecīgi kristieši.

19 oktobris 2018, 15:39
Lasīt visu >